Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 417 zł
Ubezpieczenie chorobowe 681 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 160 zł
Zaliczka na podatek 2 550 zł
Całość - kwota brutto 27 808 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 2 550,00 19 285,92
Luty 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 2 550,00 19 285,92
Marzec 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 2 550,00 19 285,92
Kwiecień 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 2 550,00 19 285,92
Maj 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 2 550,00 19 285,92
Czerwiec 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 7 192,00 14 643,92
Lipiec 27 808,00 2 714,06 417,12 681,30 2 159,60 23 746,00 7 599,00 14 236,92
Sierpień 27 808,00 1 307,26 200,91 681,30 2 305,67 25 369,00 8 118,00 15 194,86
Wrzesień 27 808,00 0,00 0,00 681,30 2 441,40 26 877,00 8 601,00 16 084,30
Październik 27 808,00 0,00 0,00 681,30 2 441,40 26 877,00 8 601,00 16 084,30
Listopad 27 808,00 0,00 0,00 681,30 2 441,40 26 877,00 8 601,00 16 084,30
Grudzień 27 808,00 0,00 0,00 681,30 2 441,40 26 877,00 8 601,00 16 084,30
Rocznie 333 696,00 20 305,68 3 120,75 8 175,60 27 188,47 299 099,00 42 870,00 204 842,50
Wynagrodzenie pracownika 27 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 808 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 464 zł
Fundusz Pracy (FP) 681 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Luty 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Marzec 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Kwiecień 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Maj 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Czerwiec 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Lipiec 27 808,00 2 714,06 1 807,52 464,39 709,11 33 503,08 zł
Sierpień 27 808,00 1 307,26 870,61 464,39 709,11 31 159,37 zł
Wrzesień 27 808,00 0,00 0,00 464,39 709,11 28 981,50 zł
Październik 27 808,00 0,00 0,00 464,39 709,11 28 981,50 zł
Listopad 27 808,00 0,00 0,00 464,39 709,11 28 981,50 zł
Grudzień 27 808,00 0,00 0,00 464,39 709,11 28 981,50 zł
Rocznie 333 696,00 20 305,68 13 523,25 5 572,68 8 509,32 381 606,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 808 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 286 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 083 zł
Zaliczka na podatek 2 221 zł
Całość - kwota brutto 26 075 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Luty 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Marzec 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Kwiecień 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Maj 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Czerwiec 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Lipiec 26 075,00 2 544,92 391,13 0,00 2 082,51 18 511,00 2 221,00 18 835,12
Sierpień 26 075,00 2 491,24 382,84 0,00 2 088,08 18 561,00 2 227,00 18 885,52
Wrzesień 26 075,00 0,00 0,00 0,00 2 346,75 20 860,00 2 503,00 21 225,05
Październik 26 075,00 0,00 0,00 0,00 2 346,75 20 860,00 2 503,00 21 225,05
Listopad 26 075,00 0,00 0,00 0,00 2 346,75 20 860,00 2 503,00 21 225,05
Grudzień 26 075,00 0,00 0,00 0,00 2 346,75 20 860,00 2 503,00 21 225,05
Rocznie 312 900,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 052,65 231 578,00 1 736,00 235 631,56
Wynagrodzenie pracownika 26 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 695 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 639 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Luty 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Marzec 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Kwiecień 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Maj 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Czerwiec 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Lipiec 26 075,00 2 544,92 1 694,88 0,00 664,92 30 979,72 zł
Sierpień 26 075,00 2 491,24 1 659,09 0,00 664,92 30 890,25 zł
Wrzesień 26 075,00 0,00 0,00 0,00 664,92 26 739,92 zł
Październik 26 075,00 0,00 0,00 0,00 664,92 26 739,92 zł
Listopad 26 075,00 0,00 0,00 0,00 664,92 26 739,92 zł
Grudzień 26 075,00 0,00 0,00 0,00 664,92 26 739,92 zł
Rocznie 312 900,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 979,04 354 707,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 075 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 835 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 835 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 101 zł
Całość - kwota brutto 22 801 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Luty 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Marzec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Kwiecień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Maj 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Czerwiec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Lipiec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Sierpień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Wrzesień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Październik 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Listopad 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Grudzień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,00 3 101,00 19 700,00
Rocznie 273 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 892,00 37 212,00 236 400,00
Wynagrodzenie pracownika 22 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 801 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Luty 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Marzec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Kwiecień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Maj 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Czerwiec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Lipiec 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Sierpień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Wrzesień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Październik 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Listopad 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Grudzień 22 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 801,00 zł
Rocznie 273 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 801 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 801 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 137 zł
Zaliczka na podatek 5 374 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 5 374,00 0,00 16 235,77
Luty 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 7 174,00 0,00 14 435,77
Marzec 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 7 174,00 0,00 14 435,77
Kwiecień 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 7 174,00 0,00 14 435,77
Maj 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 7 174,00 0,00 14 435,77
Czerwiec 23 747,00 0,00 0,00 0,00 2 137,23 0,00 7 174,00 0,00 14 435,77
Lipiec 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Sierpień 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Wrzesień 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Październik 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Listopad 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Grudzień 23 747,00 176,27 72,24 0,00 2 137,23 15,08 7 090,00 0,00 14 256,18
Rocznie 284 964,00 1 057,62 433,44 0,00 25 646,76 0,00 83 784,00 0,00 173 951,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 236 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.