Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Całość - kwota brutto 2 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Luty 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Marzec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Kwiecień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Maj 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Czerwiec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Lipiec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Sierpień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Wrzesień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Październik 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Listopad 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Grudzień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 127,00 1 969,59
Rocznie 32 040,00 3 127,08 480,60 785,04 2 488,20 24 648,00 1 524,00 23 635,08
Wynagrodzenie pracownika 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Luty 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Marzec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Kwiecień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Maj 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Czerwiec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Lipiec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Sierpień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Wrzesień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Październik 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Listopad 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Grudzień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Rocznie 32 040,00 3 127,08 2 082,60 535,08 817,08 38 601,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 208 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 2 607 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Luty 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Marzec 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Kwiecień 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Maj 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Czerwiec 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Lipiec 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Sierpień 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Wrzesień 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Październik 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Listopad 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Grudzień 2 607,00 254,44 39,11 0,00 208,21 1 851,00 135,00 1 970,24
Rocznie 31 284,00 3 053,28 469,32 0,00 2 498,52 22 212,00 1 620,00 23 642,88
Wynagrodzenie pracownika 2 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Luty 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Marzec 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Kwiecień 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Maj 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Czerwiec 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Lipiec 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Sierpień 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Wrzesień 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Październik 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Listopad 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Grudzień 2 607,00 254,44 169,46 0,00 66,48 3 097,38 zł
Rocznie 31 284,00 3 053,28 2 033,52 0,00 797,76 37 168,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 607 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 888,00 3 720,00 23 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 381 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Luty 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Marzec 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Kwiecień 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Maj 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Czerwiec 2 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 49,00 0,00 1 969,66
Lipiec 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Sierpień 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Wrzesień 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Październik 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Listopad 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Grudzień 2 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10,00 0,00 1 780,97
Rocznie 28 572,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 354,00 0,00 22 503,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 381 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ