Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 666 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Luty 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Marzec 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Kwiecień 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Maj 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Czerwiec 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Lipiec 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Sierpień 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Wrzesień 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Październik 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Listopad 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Grudzień 2 666,00 260,20 39,99 65,32 207,04 2 050,00 0,00 2 093,45
Rocznie 31 992,00 3 122,40 479,88 783,84 0,00 24 600,00 0,00 25 121,40
Wynagrodzenie pracownika 2 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 212 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Luty 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Marzec 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Kwiecień 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Maj 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Czerwiec 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Lipiec 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Sierpień 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Wrzesień 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Październik 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Listopad 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Grudzień 2 666,00 260,20 173,29 44,52 67,99 3 212,00 zł
Rocznie 31 992,00 3 122,40 2 079,48 534,24 815,88 38 544,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 666 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 093 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 212 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 209 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 2 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Luty 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Marzec 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Kwiecień 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Maj 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Czerwiec 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Lipiec 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Sierpień 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Wrzesień 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Październik 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Listopad 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Grudzień 2 611,00 254,83 39,17 0,00 208,53 1 854,00 222,00 1 885,99
Rocznie 31 332,00 3 057,96 470,04 0,00 2 502,36 22 248,00 168,00 22 631,88
Wynagrodzenie pracownika 2 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Luty 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Marzec 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Kwiecień 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Maj 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Czerwiec 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Lipiec 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Sierpień 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Wrzesień 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Październik 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Listopad 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Grudzień 2 611,00 254,83 169,72 0,00 66,58 3 102,13 zł
Rocznie 31 332,00 3 057,96 2 036,64 0,00 798,96 37 225,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 886 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 886 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 888,00 3 720,00 23 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 377 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 106,10
Luty 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 106,10
Marzec 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 106,10
Kwiecień 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 106,10
Maj 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 106,10
Czerwiec 2 377,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 318,00 0,00 1 788,10
Lipiec 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Sierpień 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Wrzesień 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Październik 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Listopad 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Grudzień 2 377,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 251,00 0,00 1 591,51
Rocznie 28 524,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 824,00 0,00 21 867,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 106 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.