Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 206 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 2 656 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Luty 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Marzec 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Kwiecień 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Maj 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Czerwiec 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Lipiec 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Sierpień 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Wrzesień 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Październik 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Listopad 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Grudzień 2 656,00 259,23 39,84 65,07 206,27 2 042,00 126,00 1 959,59
Rocznie 31 872,00 3 110,76 478,08 780,84 2 475,24 24 504,00 1 512,00 23 515,08
Wynagrodzenie pracownika 2 656 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Luty 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Marzec 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Kwiecień 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Maj 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Czerwiec 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Lipiec 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Sierpień 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Wrzesień 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Październik 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Listopad 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Grudzień 2 656,00 259,23 172,64 44,36 67,73 3 199,96 zł
Rocznie 31 872,00 3 110,76 2 071,68 532,32 812,76 38 399,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 656 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 2 594 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Luty 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Marzec 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Kwiecień 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Maj 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Czerwiec 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Lipiec 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Sierpień 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Wrzesień 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Październik 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Listopad 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Grudzień 2 594,00 253,17 38,91 0,00 207,17 1 842,00 135,00 1 959,75
Rocznie 31 128,00 3 038,04 466,92 0,00 2 486,04 22 104,00 1 620,00 23 517,00
Wynagrodzenie pracownika 2 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 082 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Luty 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Marzec 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Kwiecień 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Maj 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Czerwiec 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Lipiec 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Sierpień 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Wrzesień 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Październik 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Listopad 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Grudzień 2 594,00 253,17 168,61 0,00 66,14 3 081,92 zł
Rocznie 31 128,00 3 038,04 2 023,32 0,00 793,68 36 983,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 082 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 2 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Luty 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Marzec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Kwiecień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Maj 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Czerwiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Lipiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Sierpień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Wrzesień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Październik 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Listopad 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Grudzień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Rocznie 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 780,00 3 708,00 23 520,00
Wynagrodzenie pracownika 2 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Luty 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Marzec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Kwiecień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Maj 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Czerwiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Lipiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Sierpień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Wrzesień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Październik 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Listopad 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Grudzień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Rocznie 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 369 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Luty 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Marzec 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Kwiecień 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Maj 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Czerwiec 2 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 47,00 0,00 1 959,66
Lipiec 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Sierpień 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Wrzesień 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Październik 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Listopad 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Grudzień 2 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8,00 0,00 1 770,97
Rocznie 28 428,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 330,00 0,00 22 383,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 369 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ