Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 206 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 652 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Luty 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Marzec 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Kwiecień 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Maj 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Czerwiec 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Lipiec 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Sierpień 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Wrzesień 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Październik 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Listopad 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Grudzień 2 652,00 258,84 39,78 64,97 205,96 2 038,00 0,00 2 082,45
Rocznie 31 824,00 3 106,08 477,36 779,64 0,00 24 456,00 0,00 24 989,40
Wynagrodzenie pracownika 2 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 195 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Luty 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Marzec 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Kwiecień 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Maj 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Czerwiec 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Lipiec 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Sierpień 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Wrzesień 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Październik 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Listopad 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Grudzień 2 652,00 258,84 172,38 44,29 67,62 3 195,13 zł
Rocznie 31 824,00 3 106,08 2 068,56 531,48 811,44 38 341,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 652 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 082 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 082 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 195 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 2 598 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Luty 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Marzec 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Kwiecień 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Maj 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Czerwiec 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Lipiec 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Sierpień 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Wrzesień 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Październik 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Listopad 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Grudzień 2 598,00 253,56 38,97 0,00 207,49 1 844,00 221,00 1 876,70
Rocznie 31 176,00 3 042,72 467,64 0,00 2 489,88 22 128,00 168,00 22 520,40
Wynagrodzenie pracownika 2 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 087 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Luty 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Marzec 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Kwiecień 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Maj 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Czerwiec 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Lipiec 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Sierpień 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Wrzesień 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Październik 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Listopad 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Grudzień 2 598,00 253,56 168,87 0,00 66,25 3 086,68 zł
Rocznie 31 176,00 3 042,72 2 026,44 0,00 795,00 37 040,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 598 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 877 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 877 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 087 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 2 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Luty 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Marzec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Kwiecień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Maj 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Czerwiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Lipiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Sierpień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Wrzesień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Październik 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Listopad 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Grudzień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815,00 309,00 1 960,00
Rocznie 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 780,00 3 708,00 23 520,00
Wynagrodzenie pracownika 2 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Luty 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Marzec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Kwiecień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Maj 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Czerwiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Lipiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Sierpień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Wrzesień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Październik 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Listopad 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Grudzień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 269,00 zł
Rocznie 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 365 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 094,10
Luty 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 094,10
Marzec 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 094,10
Kwiecień 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 094,10
Maj 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 094,10
Czerwiec 2 365,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 306,00 0,00 1 788,10
Lipiec 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Sierpień 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Wrzesień 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Październik 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Listopad 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Grudzień 2 365,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 247,00 0,00 1 583,51
Rocznie 28 380,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 788,00 0,00 21 759,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 094 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.