Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 15 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 189 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Luty 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Marzec 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Kwiecień 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Maj 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Czerwiec 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Lipiec 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Sierpień 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Wrzesień 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Październik 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Listopad 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Grudzień 189,00 18,45 2,84 4,63 14,68 0,00 0,00 148,40
Rocznie 2 268,00 221,40 34,08 55,56 0,00 0,00 0,00 1 780,80
Wynagrodzenie pracownika 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Luty 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Marzec 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Kwiecień 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Maj 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Czerwiec 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Lipiec 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Sierpień 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Wrzesień 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Październik 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Listopad 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Grudzień 189,00 18,45 12,29 3,16 4,82 227,72 zł
Rocznie 2 268,00 221,40 147,48 37,92 57,84 2 732,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 189 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 148 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 148 zł netto poniesie łączny koszt równy 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 17 zł
Zaliczka na podatek 18 zł
Całość - kwota brutto 216 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Luty 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Marzec 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Kwiecień 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Maj 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Czerwiec 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Lipiec 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Sierpień 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Wrzesień 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Październik 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Listopad 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Grudzień 216,00 21,08 3,24 0,00 17,25 153,00 18,00 156,07
Rocznie 2 592,00 252,96 38,88 0,00 207,00 1 836,00 12,00 1 872,84
Wynagrodzenie pracownika 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 257 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Luty 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Marzec 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Kwiecień 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Maj 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Czerwiec 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Lipiec 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Sierpień 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Wrzesień 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Październik 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Listopad 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Grudzień 216,00 21,08 14,04 0,00 5,51 256,63 zł
Rocznie 2 592,00 252,96 168,48 0,00 66,12 3 079,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 216 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 156 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 156 zł netto poniesie łączny koszt równy 257 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 193 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Luty 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Marzec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Kwiecień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Maj 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Czerwiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Lipiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Sierpień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Wrzesień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Październik 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Listopad 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Grudzień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Rocznie 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,00 396,00 1 920,00
Wynagrodzenie pracownika 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Luty 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Marzec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Kwiecień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Maj 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Czerwiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Lipiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Sierpień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Wrzesień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Październik 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Listopad 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Grudzień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Rocznie 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 164 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Luty 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Marzec 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Kwiecień 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Maj 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Czerwiec 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -106,90
Lipiec 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Sierpień 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Wrzesień 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Październik 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Listopad 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Grudzień 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -370,49
Rocznie 1 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 864,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -107 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.