Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Luty 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Marzec 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Kwiecień 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Maj 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Czerwiec 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Lipiec 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Sierpień 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Wrzesień 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Październik 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Listopad 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Grudzień 185,00 18,06 2,78 4,53 0,00 0,00 0,00 159,63
Rocznie 2 220,00 216,72 33,36 54,36 0,00 0,00 0,00 1 915,56
Wynagrodzenie pracownika 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 223 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Luty 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Marzec 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Kwiecień 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Maj 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Czerwiec 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Lipiec 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Sierpień 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Wrzesień 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Październik 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Listopad 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Grudzień 185,00 18,06 12,03 3,09 4,72 222,90 zł
Rocznie 2 220,00 216,72 144,36 37,08 56,64 2 674,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 223 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 17 zł
Zaliczka na podatek 11 zł
Całość - kwota brutto 212 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Luty 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Marzec 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Kwiecień 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Maj 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Czerwiec 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Lipiec 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Sierpień 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Wrzesień 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Październik 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Listopad 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Grudzień 212,00 20,69 3,18 0,00 16,93 151,00 11,00 160,20
Rocznie 2 544,00 248,28 38,16 0,00 203,16 1 812,00 132,00 1 922,40
Wynagrodzenie pracownika 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 21 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Luty 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Marzec 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Kwiecień 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Maj 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Czerwiec 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Lipiec 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Sierpień 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Wrzesień 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Październik 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Listopad 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Grudzień 212,00 20,69 13,78 0,00 5,40 251,87 zł
Rocznie 2 544,00 248,28 165,36 0,00 64,80 3 022,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 212 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 193 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Luty 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Marzec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Kwiecień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Maj 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Czerwiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Lipiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Sierpień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Wrzesień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Październik 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Listopad 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Grudzień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 33,00 160,00
Rocznie 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,00 396,00 1 920,00
Wynagrodzenie pracownika 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Luty 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Marzec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Kwiecień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Maj 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Czerwiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Lipiec 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Sierpień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Wrzesień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Październik 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Listopad 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Grudzień 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 zł
Rocznie 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 542 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Luty 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Marzec 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Kwiecień 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Maj 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Czerwiec 542,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 160,19
Lipiec 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Sierpień 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Wrzesień 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Październik 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Listopad 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Grudzień 542,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 -85,01
Rocznie 6 504,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 451,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ