Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 950 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 638 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Luty 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Marzec 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Kwiecień 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Maj 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Czerwiec 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Lipiec 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Sierpień 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Wrzesień 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Październik 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Listopad 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Grudzień 2 638,00 257,47 39,57 64,63 0,00 2 026,00 0,00 2 276,33
Rocznie 31 656,00 3 089,64 474,84 775,56 0,00 24 312,00 0,00 27 315,96
Wynagrodzenie pracownika 2 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Luty 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Marzec 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Kwiecień 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Maj 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Czerwiec 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Lipiec 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Sierpień 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Wrzesień 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Październik 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Listopad 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Grudzień 2 638,00 257,47 171,47 44,05 67,27 3 178,26 zł
Rocznie 31 656,00 3 089,64 2 057,64 528,60 807,24 38 139,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 276 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 206 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 2 581 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Luty 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Marzec 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Kwiecień 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Maj 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Czerwiec 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Lipiec 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Sierpień 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Wrzesień 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Październik 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Listopad 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Grudzień 2 581,00 251,91 38,72 0,00 206,13 1 832,00 134,00 1 950,24
Rocznie 30 972,00 3 022,92 464,64 0,00 2 473,56 21 984,00 1 608,00 23 402,88
Wynagrodzenie pracownika 2 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 066 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Luty 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Marzec 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Kwiecień 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Maj 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Czerwiec 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Lipiec 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Sierpień 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Wrzesień 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Październik 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Listopad 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Grudzień 2 581,00 251,91 167,77 0,00 65,81 3 066,49 zł
Rocznie 30 972,00 3 022,92 2 013,24 0,00 789,72 36 797,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 581 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 066 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Całość - kwota brutto 2 257 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Luty 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Marzec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Kwiecień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Maj 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Czerwiec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Lipiec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Sierpień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Wrzesień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Październik 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Listopad 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Grudzień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 307,00 1 950,00
Rocznie 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 672,00 3 684,00 23 400,00
Wynagrodzenie pracownika 2 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 257 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Luty 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Marzec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Kwiecień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Maj 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Czerwiec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Lipiec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Sierpień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Wrzesień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Październik 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Listopad 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Grudzień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,00 zł
Rocznie 27 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 257 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 257 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 353 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353,00
Luty 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353,00
Marzec 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353,00
Kwiecień 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353,00
Maj 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353,00
Czerwiec 2 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 2 060,00
Lipiec 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Sierpień 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Wrzesień 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Październik 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Listopad 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Grudzień 2 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 243,00 0,00 1 846,41
Rocznie 28 236,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 751,00 0,00 24 903,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 353 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.