Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 2 628 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Luty 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Marzec 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Kwiecień 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Maj 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Czerwiec 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Lipiec 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Sierpień 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Wrzesień 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Październik 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Listopad 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Grudzień 2 628,00 256,49 39,42 64,39 204,09 2 018,00 124,00 1 939,61
Rocznie 31 536,00 3 077,88 473,04 772,68 2 449,08 24 216,00 1 488,00 23 275,32
Wynagrodzenie pracownika 2 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 166 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Luty 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Marzec 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Kwiecień 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Maj 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Czerwiec 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Lipiec 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Sierpień 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Wrzesień 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Październik 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Listopad 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Grudzień 2 628,00 256,49 170,82 43,89 67,02 3 166,22 zł
Rocznie 31 536,00 3 077,88 2 049,84 526,68 804,24 37 994,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 628 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 166 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 205 zł
Zaliczka na podatek 133 zł
Całość - kwota brutto 2 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Luty 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Marzec 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Kwiecień 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Maj 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Czerwiec 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Lipiec 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Sierpień 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Wrzesień 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Październik 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Listopad 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Grudzień 2 567,00 250,54 38,51 0,00 205,02 1 822,00 133,00 1 939,93
Rocznie 30 804,00 3 006,48 462,12 0,00 2 460,24 21 864,00 1 596,00 23 279,16
Wynagrodzenie pracownika 2 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Luty 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Marzec 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Kwiecień 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Maj 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Czerwiec 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Lipiec 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Sierpień 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Wrzesień 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Październik 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Listopad 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Grudzień 2 567,00 250,54 166,86 0,00 65,46 3 049,86 zł
Rocznie 30 804,00 3 006,48 2 002,32 0,00 785,52 36 598,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 2 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Luty 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Marzec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Kwiecień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Maj 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Czerwiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Lipiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Sierpień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Wrzesień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Październik 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Listopad 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Grudzień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Rocznie 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 552,00 3 660,00 23 280,00
Wynagrodzenie pracownika 2 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 245 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Luty 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Marzec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Kwiecień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Maj 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Czerwiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Lipiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Sierpień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Wrzesień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Październik 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Listopad 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Grudzień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Rocznie 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 245 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 349 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Luty 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Marzec 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Kwiecień 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Maj 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Czerwiec 2 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 27,00 0,00 1 940,19
Lipiec 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Sierpień 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Wrzesień 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Październik 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Listopad 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Grudzień 2 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 721,99
Rocznie 28 188,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 162,00 0,00 21 973,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 940 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ