Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 624 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Luty 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Marzec 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Kwiecień 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Maj 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Czerwiec 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Lipiec 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Sierpień 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Wrzesień 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Październik 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Listopad 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Grudzień 2 624,00 256,10 39,36 64,29 203,78 2 014,00 0,00 2 060,47
Rocznie 31 488,00 3 073,20 472,32 771,48 0,00 24 168,00 0,00 24 725,64
Wynagrodzenie pracownika 2 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 161 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Luty 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Marzec 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Kwiecień 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Maj 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Czerwiec 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Lipiec 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Sierpień 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Wrzesień 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Październik 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Listopad 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Grudzień 2 624,00 256,10 170,56 43,82 66,91 3 161,39 zł
Rocznie 31 488,00 3 073,20 2 046,72 525,84 802,92 37 936,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 624 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 161 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 205 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Całość - kwota brutto 2 571 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Luty 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Marzec 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Kwiecień 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Maj 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Czerwiec 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Lipiec 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Sierpień 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Wrzesień 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Październik 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Listopad 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Grudzień 2 571,00 250,93 38,57 0,00 205,34 1 825,00 219,00 1 857,16
Rocznie 30 852,00 3 011,16 462,84 0,00 2 464,08 21 900,00 168,00 22 285,92
Wynagrodzenie pracownika 2 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Luty 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Marzec 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Kwiecień 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Maj 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Czerwiec 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Lipiec 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Sierpień 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Wrzesień 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Październik 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Listopad 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Grudzień 2 571,00 250,93 167,12 0,00 65,56 3 054,61 zł
Rocznie 30 852,00 3 011,16 2 005,44 0,00 786,72 36 655,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 571 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 857 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 857 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 2 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Luty 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Marzec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Kwiecień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Maj 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Czerwiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Lipiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Sierpień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Wrzesień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Październik 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Listopad 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Grudzień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796,00 305,00 1 940,00
Rocznie 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 552,00 3 660,00 23 280,00
Wynagrodzenie pracownika 2 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 245 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Luty 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Marzec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Kwiecień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Maj 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Czerwiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Lipiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Sierpień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Wrzesień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Październik 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Listopad 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Grudzień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 245,00 zł
Rocznie 26 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 245 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 341 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 070,10
Luty 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 070,10
Marzec 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 070,10
Kwiecień 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 070,10
Maj 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 070,10
Czerwiec 2 341,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 280,00 0,00 1 790,10
Lipiec 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Sierpień 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Wrzesień 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Październik 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Listopad 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Grudzień 2 341,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 240,00 0,00 1 566,51
Rocznie 28 092,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 720,00 0,00 21 539,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 341 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 070 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.