Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 203 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Luty 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Marzec 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Kwiecień 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Maj 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Czerwiec 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Lipiec 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Sierpień 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Wrzesień 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Październik 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Listopad 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Grudzień 2 610,00 254,74 39,15 63,95 202,69 2 002,00 0,00 2 049,47
Rocznie 31 320,00 3 056,88 469,80 767,40 0,00 24 024,00 0,00 24 593,64
Wynagrodzenie pracownika 2 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Luty 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Marzec 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Kwiecień 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Maj 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Czerwiec 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Lipiec 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Sierpień 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Wrzesień 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Październik 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Listopad 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Grudzień 2 610,00 254,74 169,65 43,59 66,56 3 144,54 zł
Rocznie 31 320,00 3 056,88 2 035,80 523,08 798,72 37 734,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 049 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 049 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 2 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Luty 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Marzec 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Kwiecień 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Maj 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Czerwiec 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Lipiec 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Sierpień 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Wrzesień 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Październik 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Listopad 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Grudzień 2 558,00 249,66 38,37 0,00 204,30 1 816,00 218,00 1 847,75
Rocznie 30 696,00 2 995,92 460,44 0,00 2 451,60 21 792,00 168,00 22 173,00
Wynagrodzenie pracownika 2 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 039 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Luty 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Marzec 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Kwiecień 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Maj 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Czerwiec 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Lipiec 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Sierpień 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Wrzesień 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Październik 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Listopad 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Grudzień 2 558,00 249,66 166,27 0,00 65,23 3 039,16 zł
Rocznie 30 696,00 2 995,92 1 995,24 0,00 782,76 36 469,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 848 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 848 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 039 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 2 234 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Luty 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Marzec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Kwiecień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Maj 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Czerwiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Lipiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Sierpień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Wrzesień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Październik 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Listopad 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Grudzień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Rocznie 26 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 444,00 3 648,00 23 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Luty 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Marzec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Kwiecień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Maj 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Czerwiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Lipiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Sierpień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Wrzesień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Październik 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Listopad 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Grudzień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Rocznie 26 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 329 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 058,10
Luty 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 058,10
Marzec 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 058,10
Kwiecień 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 058,10
Maj 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 058,10
Czerwiec 2 329,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 267,00 0,00 1 791,10
Lipiec 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Sierpień 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Wrzesień 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Październik 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Listopad 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Grudzień 2 329,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 236,00 0,00 1 558,51
Rocznie 27 948,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 683,00 0,00 21 432,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.