Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 203 zł
Zaliczka na podatek 122 zł
Całość - kwota brutto 2 613 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Luty 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Marzec 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Kwiecień 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Maj 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Czerwiec 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Lipiec 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Sierpień 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Wrzesień 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Październik 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Listopad 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Grudzień 2 613,00 255,03 39,20 64,02 202,93 2 005,00 122,00 1 929,82
Rocznie 31 356,00 3 060,36 470,40 768,24 2 435,16 24 060,00 1 464,00 23 157,84
Wynagrodzenie pracownika 2 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Luty 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Marzec 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Kwiecień 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Maj 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Czerwiec 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Lipiec 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Sierpień 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Wrzesień 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Październik 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Listopad 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Grudzień 2 613,00 255,03 169,85 43,64 66,63 3 148,15 zł
Rocznie 31 356,00 3 060,36 2 038,20 523,68 799,56 37 777,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 133 zł
Całość - kwota brutto 2 555 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Luty 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Marzec 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Kwiecień 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Maj 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Czerwiec 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Lipiec 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Sierpień 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Wrzesień 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Październik 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Listopad 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Grudzień 2 555,00 249,37 38,33 0,00 204,06 1 814,00 133,00 1 930,24
Rocznie 30 660,00 2 992,44 459,96 0,00 2 448,72 21 768,00 1 596,00 23 162,88
Wynagrodzenie pracownika 2 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Luty 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Marzec 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Kwiecień 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Maj 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Czerwiec 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Lipiec 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Sierpień 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Wrzesień 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Październik 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Listopad 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Grudzień 2 555,00 249,37 166,08 0,00 65,16 3 035,61 zł
Rocznie 30 660,00 2 992,44 1 992,96 0,00 781,92 36 427,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 555 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 2 234 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Luty 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Marzec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Kwiecień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Maj 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Czerwiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Lipiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Sierpień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Wrzesień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Październik 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Listopad 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Grudzień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 787,00 304,00 1 930,00
Rocznie 26 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 444,00 3 648,00 23 160,00
Wynagrodzenie pracownika 2 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Luty 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Marzec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Kwiecień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Maj 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Czerwiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Lipiec 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Sierpień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Wrzesień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Październik 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Listopad 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Grudzień 2 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 zł
Rocznie 26 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 337 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Luty 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Marzec 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Kwiecień 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Maj 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Czerwiec 2 337,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25,00 0,00 1 930,19
Lipiec 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Sierpień 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Wrzesień 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Październik 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Listopad 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Grudzień 2 337,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 709,99
Rocznie 28 044,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 150,00 0,00 21 841,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 930 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ