Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1970 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 970 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Luty 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Marzec 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Kwiecień 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Maj 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Czerwiec 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Lipiec 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Sierpień 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Wrzesień 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Październik 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Listopad 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Grudzień 1 970,00 192,27 29,55 48,27 152,99 1 450,00 0,00 1 546,92
Rocznie 23 640,00 2 307,24 354,60 579,24 0,00 17 400,00 0,00 18 563,04
Wynagrodzenie pracownika 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Luty 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Marzec 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Kwiecień 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Maj 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Czerwiec 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Lipiec 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Sierpień 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Wrzesień 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Październik 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Listopad 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Grudzień 1 970,00 192,27 128,05 32,90 50,24 2 373,46 zł
Rocznie 23 640,00 2 307,24 1 536,60 394,80 602,88 28 481,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 547 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1970 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 157 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 1 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Luty 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Marzec 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Kwiecień 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Maj 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Czerwiec 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Lipiec 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Sierpień 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Wrzesień 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Październik 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Listopad 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Grudzień 1 970,00 192,27 29,55 0,00 157,34 1 399,00 168,00 1 422,96
Rocznie 23 640,00 2 307,24 354,60 0,00 1 888,08 16 788,00 132,00 17 075,52
Wynagrodzenie pracownika 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Luty 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Marzec 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Kwiecień 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Maj 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Czerwiec 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Lipiec 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Sierpień 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Wrzesień 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Październik 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Listopad 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Grudzień 1 970,00 192,27 128,05 0,00 50,24 2 340,56 zł
Rocznie 23 640,00 2 307,24 1 536,60 0,00 602,88 28 086,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 423 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1970 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 268 zł
Całość - kwota brutto 1 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Luty 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Marzec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Kwiecień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Maj 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Czerwiec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Lipiec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Sierpień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Wrzesień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Październik 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Listopad 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Grudzień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,00 268,00 1 702,00
Rocznie 23 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 912,00 3 216,00 20 424,00
Wynagrodzenie pracownika 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Luty 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Marzec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Kwiecień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Maj 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Czerwiec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Lipiec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Sierpień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Wrzesień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Październik 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Listopad 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Grudzień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 zł
Rocznie 23 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1970 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Luty 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Marzec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Kwiecień 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Maj 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Czerwiec 1 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 699,10
Lipiec 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 94,00 0,00 1 341,51
Sierpień 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 121,00 0,00 1 314,51
Wrzesień 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 121,00 0,00 1 314,51
Październik 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 121,00 0,00 1 314,51
Listopad 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 121,00 0,00 1 314,51
Grudzień 1 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 121,00 0,00 1 314,51
Rocznie 23 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 699,00 0,00 18 108,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 699 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.