Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1940 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 940 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Luty 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Marzec 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Kwiecień 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Maj 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Czerwiec 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Lipiec 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Sierpień 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Wrzesień 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Październik 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Listopad 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Grudzień 1 940,00 189,34 29,10 47,53 150,66 1 424,00 0,00 1 523,37
Rocznie 23 280,00 2 272,08 349,20 570,36 0,00 17 088,00 0,00 18 280,44
Wynagrodzenie pracownika 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Luty 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Marzec 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Kwiecień 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Maj 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Czerwiec 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Lipiec 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Sierpień 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Wrzesień 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Październik 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Listopad 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Grudzień 1 940,00 189,34 126,10 32,40 49,47 2 337,31 zł
Rocznie 23 280,00 2 272,08 1 513,20 388,80 593,64 28 047,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 523 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1940 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 1 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Luty 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Marzec 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Kwiecień 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Maj 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Czerwiec 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Lipiec 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Sierpień 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Wrzesień 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Październik 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Listopad 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Grudzień 1 940,00 189,34 29,10 0,00 154,94 1 377,00 234,00 1 332,53
Rocznie 23 280,00 2 272,08 349,20 0,00 1 859,28 16 524,00 1 212,00 15 990,36
Wynagrodzenie pracownika 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 305 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Luty 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Marzec 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Kwiecień 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Maj 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Czerwiec 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Lipiec 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Sierpień 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Wrzesień 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Październik 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Listopad 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Grudzień 1 940,00 189,34 126,10 0,00 49,47 2 304,91 zł
Rocznie 23 280,00 2 272,08 1 513,20 0,00 593,64 27 658,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 305 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1940 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 1 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Luty 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Marzec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Kwiecień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Maj 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Czerwiec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Lipiec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Sierpień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Wrzesień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Październik 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Listopad 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Grudzień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,00 264,00 1 676,00
Rocznie 23 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 624,00 3 168,00 20 112,00
Wynagrodzenie pracownika 1 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Luty 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Marzec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Kwiecień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Maj 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Czerwiec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Lipiec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Sierpień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Wrzesień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Październik 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Listopad 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Grudzień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 zł
Rocznie 23 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 676 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1940 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Luty 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Marzec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Kwiecień 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Maj 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Czerwiec 1 940,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 669,10
Lipiec 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 57,00 0,00 1 348,51
Sierpień 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 111,00 0,00 1 294,51
Wrzesień 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 111,00 0,00 1 294,51
Październik 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 111,00 0,00 1 294,51
Listopad 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 111,00 0,00 1 294,51
Grudzień 1 940,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 111,00 0,00 1 294,51
Rocznie 23 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 612,00 0,00 17 835,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 669 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.