Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2010 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 010 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 156 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Luty 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Marzec 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Kwiecień 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Maj 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Czerwiec 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Lipiec 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Sierpień 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Wrzesień 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Październik 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Listopad 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Grudzień 2 010,00 196,18 30,15 49,25 156,10 1 484,00 0,00 1 578,32
Rocznie 24 120,00 2 354,16 361,80 591,00 0,00 17 808,00 0,00 18 939,84
Wynagrodzenie pracownika 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Luty 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Marzec 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Kwiecień 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Maj 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Czerwiec 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Lipiec 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Sierpień 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Wrzesień 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Październik 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Listopad 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Grudzień 2 010,00 196,18 130,65 33,57 51,26 2 421,66 zł
Rocznie 24 120,00 2 354,16 1 567,80 402,84 615,12 29 059,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2010 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 161 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 2 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Luty 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Marzec 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Kwiecień 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Maj 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Czerwiec 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Lipiec 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Sierpień 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Wrzesień 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Październik 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Listopad 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Grudzień 2 010,00 196,18 30,15 0,00 160,53 1 427,00 171,00 1 451,90
Rocznie 24 120,00 2 354,16 361,80 0,00 1 926,36 17 124,00 132,00 17 422,80
Wynagrodzenie pracownika 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 388 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Luty 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Marzec 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Kwiecień 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Maj 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Czerwiec 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Lipiec 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Sierpień 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Wrzesień 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Październik 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Listopad 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Grudzień 2 010,00 196,18 130,65 0,00 51,26 2 388,09 zł
Rocznie 24 120,00 2 354,16 1 567,80 0,00 615,12 28 657,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 452 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 388 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2010 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 737 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 273 zł
Całość - kwota brutto 2 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Luty 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Marzec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Kwiecień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Maj 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Czerwiec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Lipiec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Sierpień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Wrzesień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Październik 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Listopad 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Grudzień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 608,00 273,00 1 737,00
Rocznie 24 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 296,00 3 276,00 20 844,00
Wynagrodzenie pracownika 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Luty 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Marzec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Kwiecień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Maj 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Czerwiec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Lipiec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Sierpień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Wrzesień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Październik 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Listopad 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Grudzień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 010,00 zł
Rocznie 24 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 737 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2010 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 010 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Luty 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Marzec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Kwiecień 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Maj 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Czerwiec 2 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 739,10
Lipiec 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Sierpień 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Wrzesień 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Październik 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Listopad 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Grudzień 2 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 134,00 0,00 1 341,51
Rocznie 24 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 804,00 0,00 18 483,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 739 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.