Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 000 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Luty 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Marzec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Kwiecień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Maj 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Czerwiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Lipiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Sierpień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Wrzesień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Październik 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Listopad 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Grudzień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 73,00 1 497,48
Rocznie 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,84 17 712,00 876,00 17 969,76
Wynagrodzenie pracownika 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Luty 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Marzec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Kwiecień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Maj 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Czerwiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Lipiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Sierpień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Wrzesień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Październik 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Listopad 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Grudzień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Rocznie 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 160 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Luty 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Marzec 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Kwiecień 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Maj 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Czerwiec 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Lipiec 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Sierpień 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Wrzesień 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Październik 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Listopad 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Grudzień 2 000,00 195,20 30,00 0,00 159,73 1 420,00 104,00 1 511,07
Rocznie 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,76 17 040,00 1 248,00 18 132,84
Wynagrodzenie pracownika 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Luty 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Marzec 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Kwiecień 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Maj 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Czerwiec 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Lipiec 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Sierpień 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Wrzesień 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Październik 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Listopad 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Grudzień 2 000,00 195,20 130,00 0,00 51,00 2 376,20 zł
Rocznie 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 511 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Luty 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Marzec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Kwiecień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Maj 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Czerwiec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Lipiec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Sierpień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Wrzesień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Październik 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Listopad 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Grudzień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 272,00 1 728,00
Rocznie 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Wynagrodzenie pracownika 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Luty 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Marzec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Kwiecień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Maj 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Czerwiec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Lipiec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Sierpień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Wrzesień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Październik 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Listopad 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Grudzień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 zł
Rocznie 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Luty 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Marzec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Kwiecień 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Maj 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Czerwiec 2 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 618,19
Lipiec 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Sierpień 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Wrzesień 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Październik 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Listopad 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Grudzień 2 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 372,99
Rocznie 24 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 947,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 618 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ