Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1990 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 990 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 1 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Luty 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Marzec 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Kwiecień 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Maj 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Czerwiec 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Lipiec 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Sierpień 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Wrzesień 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Październik 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Listopad 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Grudzień 1 990,00 194,22 29,85 48,76 154,55 1 467,00 73,00 1 489,62
Rocznie 23 880,00 2 330,64 358,20 585,12 1 854,60 17 604,00 876,00 17 875,44
Wynagrodzenie pracownika 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Luty 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Marzec 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Kwiecień 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Maj 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Czerwiec 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Lipiec 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Sierpień 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Wrzesień 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Październik 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Listopad 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Grudzień 1 990,00 194,22 129,35 33,23 50,75 2 397,55 zł
Rocznie 23 880,00 2 330,64 1 552,20 398,76 609,00 28 770,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1990 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 159 zł
Zaliczka na podatek 103 zł
Całość - kwota brutto 1 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Luty 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Marzec 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Kwiecień 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Maj 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Czerwiec 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Lipiec 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Sierpień 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Wrzesień 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Październik 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Listopad 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Grudzień 1 990,00 194,22 29,85 0,00 158,93 1 413,00 103,00 1 504,00
Rocznie 23 880,00 2 330,64 358,20 0,00 1 907,16 16 956,00 1 236,00 18 048,00
Wynagrodzenie pracownika 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 364 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Luty 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Marzec 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Kwiecień 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Maj 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Czerwiec 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Lipiec 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Sierpień 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Wrzesień 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Październik 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Listopad 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Grudzień 1 990,00 194,22 129,35 0,00 50,75 2 364,32 zł
Rocznie 23 880,00 2 330,64 1 552,20 0,00 609,00 28 371,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 364 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1990 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 1 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Luty 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Marzec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Kwiecień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Maj 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Czerwiec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Lipiec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Sierpień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Wrzesień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Październik 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Listopad 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Grudzień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592,00 271,00 1 719,00
Rocznie 23 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 104,00 3 252,00 20 628,00
Wynagrodzenie pracownika 1 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Luty 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Marzec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Kwiecień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Maj 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Czerwiec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Lipiec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Sierpień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Wrzesień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Październik 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Listopad 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Grudzień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 zł
Rocznie 23 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 719 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1990 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 990 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Luty 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Marzec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Kwiecień 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Maj 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Czerwiec 1 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 608,19
Lipiec 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Sierpień 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Wrzesień 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Październik 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Listopad 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Grudzień 1 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 362,99
Rocznie 23 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 827,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 608 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ