Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1960 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 960 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 152 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Luty 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Marzec 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Kwiecień 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Maj 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Czerwiec 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Lipiec 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Sierpień 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Wrzesień 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Październik 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Listopad 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Grudzień 1 960,00 191,30 29,40 48,02 152,22 1 441,00 0,00 1 539,06
Rocznie 23 520,00 2 295,60 352,80 576,24 0,00 17 292,00 0,00 18 468,72
Wynagrodzenie pracownika 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Luty 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Marzec 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Kwiecień 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Maj 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Czerwiec 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Lipiec 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Sierpień 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Wrzesień 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Październik 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Listopad 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Grudzień 1 960,00 191,30 127,40 32,73 49,98 2 361,41 zł
Rocznie 23 520,00 2 295,60 1 528,80 392,76 599,76 28 336,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1960 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 157 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 1 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Luty 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Marzec 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Kwiecień 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Maj 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Czerwiec 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Lipiec 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Sierpień 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Wrzesień 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Październik 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Listopad 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Grudzień 1 960,00 191,30 29,40 0,00 156,54 1 391,00 167,00 1 415,84
Rocznie 23 520,00 2 295,60 352,80 0,00 1 878,48 16 692,00 120,00 16 990,08
Wynagrodzenie pracownika 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Luty 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Marzec 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Kwiecień 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Maj 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Czerwiec 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Lipiec 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Sierpień 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Wrzesień 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Październik 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Listopad 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Grudzień 1 960,00 191,30 127,40 0,00 49,98 2 328,68 zł
Rocznie 23 520,00 2 295,60 1 528,80 0,00 599,76 27 944,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 416 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1960 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 1 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Luty 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Marzec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Kwiecień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Maj 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Czerwiec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Lipiec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Sierpień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Wrzesień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Październik 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Listopad 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Grudzień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568,00 267,00 1 693,00
Rocznie 23 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 816,00 3 204,00 20 316,00
Wynagrodzenie pracownika 1 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Luty 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Marzec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Kwiecień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Maj 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Czerwiec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Lipiec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Sierpień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Wrzesień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Październik 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Listopad 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Grudzień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 zł
Rocznie 23 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 693 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1960 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 960 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Luty 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Marzec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Kwiecień 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Maj 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Czerwiec 1 960,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 689,10
Lipiec 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 82,00 0,00 1 343,51
Sierpień 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 118,00 0,00 1 307,51
Wrzesień 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 118,00 0,00 1 307,51
Październik 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 118,00 0,00 1 307,51
Listopad 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 118,00 0,00 1 307,51
Grudzień 1 960,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 118,00 0,00 1 307,51
Rocznie 23 520,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 672,00 0,00 18 015,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 689 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.