Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1950 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 950 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Luty 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Marzec 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Kwiecień 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Maj 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Czerwiec 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Lipiec 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Sierpień 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Wrzesień 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Październik 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Listopad 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Grudzień 1 950,00 190,32 29,25 47,78 151,44 1 433,00 0,00 1 531,21
Rocznie 23 400,00 2 283,84 351,00 573,36 0,00 17 196,00 0,00 18 374,52
Wynagrodzenie pracownika 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Luty 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Marzec 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Kwiecień 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Maj 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Czerwiec 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Lipiec 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Sierpień 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Wrzesień 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Październik 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Listopad 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Grudzień 1 950,00 190,32 126,75 32,57 49,73 2 349,37 zł
Rocznie 23 400,00 2 283,84 1 521,00 390,84 596,76 28 192,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1950 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 156 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 1 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Luty 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Marzec 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Kwiecień 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Maj 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Czerwiec 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Lipiec 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Sierpień 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Wrzesień 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Październik 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Listopad 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Grudzień 1 950,00 190,32 29,25 0,00 155,74 1 384,00 166,00 1 408,61
Rocznie 23 400,00 2 283,84 351,00 0,00 1 868,88 16 608,00 120,00 16 903,32
Wynagrodzenie pracownika 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Luty 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Marzec 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Kwiecień 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Maj 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Czerwiec 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Lipiec 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Sierpień 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Wrzesień 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Październik 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Listopad 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Grudzień 1 950,00 190,32 126,75 0,00 49,73 2 316,80 zł
Rocznie 23 400,00 2 283,84 1 521,00 0,00 596,76 27 801,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 409 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1950 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 265 zł
Całość - kwota brutto 1 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Luty 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Marzec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Kwiecień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Maj 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Czerwiec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Lipiec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Sierpień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Wrzesień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Październik 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Listopad 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Grudzień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 265,00 1 685,00
Rocznie 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 720,00 3 180,00 20 220,00
Wynagrodzenie pracownika 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Luty 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Marzec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Kwiecień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Maj 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Czerwiec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Lipiec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Sierpień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Wrzesień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Październik 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Listopad 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Grudzień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 zł
Rocznie 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 685 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1950 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Luty 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Marzec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Kwiecień 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Maj 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Czerwiec 1 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 679,10
Lipiec 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 70,00 0,00 1 345,51
Sierpień 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 115,00 0,00 1 300,51
Wrzesień 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 115,00 0,00 1 300,51
Październik 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 115,00 0,00 1 300,51
Listopad 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 115,00 0,00 1 300,51
Grudzień 1 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 115,00 0,00 1 300,51
Rocznie 23 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 645,00 0,00 17 922,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 679 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.