Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 930 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 150 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Luty 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Marzec 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Kwiecień 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Maj 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Czerwiec 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Lipiec 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Sierpień 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Wrzesień 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Październik 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Listopad 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Grudzień 1 930,00 188,37 28,95 47,29 149,89 1 415,00 0,00 1 515,50
Rocznie 23 160,00 2 260,44 347,40 567,48 0,00 16 980,00 0,00 18 186,00
Wynagrodzenie pracownika 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Luty 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Marzec 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Kwiecień 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Maj 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Czerwiec 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Lipiec 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Sierpień 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Wrzesień 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Październik 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Listopad 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Grudzień 1 930,00 188,37 125,45 32,23 49,22 2 325,27 zł
Rocznie 23 160,00 2 260,44 1 505,40 386,76 590,64 27 903,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 516 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 154 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Całość - kwota brutto 1 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Luty 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Marzec 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Kwiecień 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Maj 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Czerwiec 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Lipiec 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Sierpień 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Wrzesień 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Październik 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Listopad 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Grudzień 1 930,00 188,37 28,95 0,00 154,14 1 370,00 164,00 1 394,14
Rocznie 23 160,00 2 260,44 347,40 0,00 1 849,68 16 440,00 120,00 16 729,68
Wynagrodzenie pracownika 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Luty 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Marzec 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Kwiecień 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Maj 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Czerwiec 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Lipiec 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Sierpień 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Wrzesień 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Październik 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Listopad 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Grudzień 1 930,00 188,37 125,45 0,00 49,22 2 293,04 zł
Rocznie 23 160,00 2 260,44 1 505,40 0,00 590,64 27 516,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 1 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Luty 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Marzec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Kwiecień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Maj 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Czerwiec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Lipiec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Sierpień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Wrzesień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Październik 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Listopad 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Grudzień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,00 262,00 1 668,00
Rocznie 23 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 528,00 3 144,00 20 016,00
Wynagrodzenie pracownika 1 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Luty 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Marzec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Kwiecień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Maj 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Czerwiec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Lipiec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Sierpień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Wrzesień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Październik 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Listopad 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Grudzień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,00 zł
Rocznie 23 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 930 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Luty 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Marzec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Kwiecień 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Maj 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Czerwiec 1 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 659,10
Lipiec 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 45,00 0,00 1 350,51
Sierpień 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 108,00 0,00 1 287,51
Wrzesień 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 108,00 0,00 1 287,51
Październik 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 108,00 0,00 1 287,51
Listopad 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 108,00 0,00 1 287,51
Grudzień 1 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 108,00 0,00 1 287,51
Rocznie 23 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 585,00 0,00 17 742,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 659 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.