Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 920 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 202 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 595 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Luty 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Marzec 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Kwiecień 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Maj 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Czerwiec 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Lipiec 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Sierpień 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Wrzesień 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Październik 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Listopad 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Grudzień 2 595,00 253,27 38,93 63,58 201,53 1 989,00 0,00 2 037,69
Rocznie 31 140,00 3 039,24 467,16 762,96 0,00 23 868,00 0,00 24 452,28
Wynagrodzenie pracownika 2 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 126 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Luty 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Marzec 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Kwiecień 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Maj 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Czerwiec 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Lipiec 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Sierpień 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Wrzesień 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Październik 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Listopad 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Grudzień 2 595,00 253,27 168,68 43,34 66,18 3 126,47 zł
Rocznie 31 140,00 3 039,24 2 024,16 520,08 794,16 37 517,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 595 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 038 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 126 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 203 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Całość - kwota brutto 2 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Luty 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Marzec 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Kwiecień 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Maj 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Czerwiec 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Lipiec 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Sierpień 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Wrzesień 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Październik 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Listopad 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Grudzień 2 545,00 248,39 38,18 0,00 203,26 1 807,00 217,00 1 838,33
Rocznie 30 540,00 2 980,68 458,16 0,00 2 439,12 21 684,00 168,00 22 059,96
Wynagrodzenie pracownika 2 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Luty 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Marzec 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Kwiecień 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Maj 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Czerwiec 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Lipiec 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Sierpień 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Wrzesień 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Październik 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Listopad 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Grudzień 2 545,00 248,39 165,43 0,00 64,90 3 023,72 zł
Rocznie 30 540,00 2 980,68 1 985,16 0,00 778,80 36 284,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 838 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 838 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 2 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Luty 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Marzec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Kwiecień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Maj 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Czerwiec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Lipiec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Sierpień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Wrzesień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Październik 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Listopad 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Grudzień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 302,00 1 920,00
Rocznie 26 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 336,00 3 624,00 23 040,00
Wynagrodzenie pracownika 2 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 222 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Luty 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Marzec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Kwiecień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Maj 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Czerwiec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Lipiec 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Sierpień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Wrzesień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Październik 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Listopad 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Grudzień 2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,00 zł
Rocznie 26 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 222 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 046,10
Luty 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 046,10
Marzec 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 046,10
Kwiecień 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 046,10
Maj 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 046,10
Czerwiec 2 317,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 254,00 0,00 1 792,10
Lipiec 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Sierpień 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Wrzesień 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Październik 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Listopad 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Grudzień 2 317,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 232,00 0,00 1 550,51
Rocznie 27 804,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 646,00 0,00 21 325,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 046 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.