Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1920 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 920 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 149 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Całość - kwota brutto 1 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Luty 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Marzec 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Kwiecień 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Maj 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Czerwiec 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Lipiec 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Sierpień 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Wrzesień 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Październik 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Listopad 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Grudzień 1 920,00 187,39 28,80 47,04 149,11 1 407,00 67,00 1 440,66
Rocznie 23 040,00 2 248,68 345,60 564,48 1 789,32 16 884,00 804,00 17 287,92
Wynagrodzenie pracownika 1 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Luty 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Marzec 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Kwiecień 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Maj 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Czerwiec 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Lipiec 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Sierpień 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Wrzesień 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Październik 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Listopad 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Grudzień 1 920,00 187,39 124,80 32,06 48,96 2 313,21 zł
Rocznie 23 040,00 2 248,68 1 497,60 384,72 587,52 27 758,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1920 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 1 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Luty 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Marzec 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Kwiecień 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Maj 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Czerwiec 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Lipiec 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Sierpień 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Wrzesień 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Październik 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Listopad 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Grudzień 1 920,00 187,39 28,80 0,00 153,34 1 363,00 100,00 1 450,47
Rocznie 23 040,00 2 248,68 345,60 0,00 1 840,08 16 356,00 1 200,00 17 405,64
Wynagrodzenie pracownika 1 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 281 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Luty 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Marzec 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Kwiecień 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Maj 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Czerwiec 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Lipiec 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Sierpień 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Wrzesień 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Październik 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Listopad 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Grudzień 1 920,00 187,39 124,80 0,00 48,96 2 281,15 zł
Rocznie 23 040,00 2 248,68 1 497,60 0,00 587,52 27 373,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 281 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1920 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 261 zł
Całość - kwota brutto 1 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Luty 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Marzec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Kwiecień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Maj 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Czerwiec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Lipiec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Sierpień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Wrzesień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Październik 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Listopad 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Grudzień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 261,00 1 659,00
Rocznie 23 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 432,00 3 132,00 19 908,00
Wynagrodzenie pracownika 1 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Luty 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Marzec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Kwiecień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Maj 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Czerwiec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Lipiec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Sierpień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Wrzesień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Październik 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Listopad 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Grudzień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 zł
Rocznie 23 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1920 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 920 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Luty 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Marzec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Kwiecień 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Maj 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Czerwiec 1 920,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 557,66
Lipiec 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Sierpień 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Wrzesień 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Październik 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Listopad 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Grudzień 1 920,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 329,97
Rocznie 23 040,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 17 325,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 558 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ