Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 581 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Luty 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Marzec 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Kwiecień 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Maj 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Czerwiec 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Lipiec 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Sierpień 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Wrzesień 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Październik 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Listopad 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Grudzień 2 581,00 251,91 38,72 63,23 200,44 1 977,00 0,00 2 026,70
Rocznie 30 972,00 3 022,92 464,64 758,76 0,00 23 724,00 0,00 24 320,40
Wynagrodzenie pracownika 2 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Luty 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Marzec 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Kwiecień 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Maj 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Czerwiec 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Lipiec 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Sierpień 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Wrzesień 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Październik 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Listopad 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Grudzień 2 581,00 251,91 167,77 43,10 65,81 3 109,59 zł
Rocznie 30 972,00 3 022,92 2 013,24 517,20 789,72 37 315,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 581 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 027 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 202 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 2 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Luty 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Marzec 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Kwiecień 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Maj 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Czerwiec 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Lipiec 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Sierpień 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Wrzesień 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Październik 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Listopad 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Grudzień 2 532,00 247,12 37,98 0,00 202,22 1 798,00 216,00 1 828,92
Rocznie 30 384,00 2 965,44 455,76 0,00 2 426,64 21 576,00 168,00 21 947,04
Wynagrodzenie pracownika 2 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 008 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Luty 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Marzec 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Kwiecień 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Maj 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Czerwiec 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Lipiec 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Sierpień 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Wrzesień 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Październik 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Listopad 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Grudzień 2 532,00 247,12 164,58 0,00 64,56 3 008,26 zł
Rocznie 30 384,00 2 965,44 1 974,96 0,00 774,72 36 099,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 008 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 2 211 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Luty 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Marzec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Kwiecień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Maj 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Czerwiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Lipiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Sierpień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Wrzesień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Październik 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Listopad 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Grudzień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Rocznie 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 228,00 3 612,00 22 920,00
Wynagrodzenie pracownika 2 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 211 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Luty 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Marzec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Kwiecień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Maj 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Czerwiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Lipiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Sierpień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Wrzesień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Październik 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Listopad 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Grudzień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Rocznie 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 211 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 211 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 305 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 034,10
Luty 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 034,10
Marzec 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 034,10
Kwiecień 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 034,10
Maj 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 034,10
Czerwiec 2 305,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 241,00 0,00 1 793,10
Lipiec 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Sierpień 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Wrzesień 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Październik 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Listopad 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Grudzień 2 305,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 228,00 0,00 1 542,51
Rocznie 27 660,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 609,00 0,00 21 218,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 034 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.