Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 201 zł
Zaliczka na podatek 120 zł
Całość - kwota brutto 2 585 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Luty 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Marzec 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Kwiecień 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Maj 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Czerwiec 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Lipiec 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Sierpień 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Wrzesień 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Październik 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Listopad 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Grudzień 2 585,00 252,30 38,78 63,33 200,75 1 981,00 120,00 1 909,84
Rocznie 31 020,00 3 027,60 465,36 759,96 2 409,00 23 772,00 1 440,00 22 918,08
Wynagrodzenie pracownika 2 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 114 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Luty 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Marzec 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Kwiecień 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Maj 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Czerwiec 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Lipiec 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Sierpień 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Wrzesień 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Październik 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Listopad 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Grudzień 2 585,00 252,30 168,03 43,17 65,92 3 114,42 zł
Rocznie 31 020,00 3 027,60 2 016,36 518,04 791,04 37 373,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 585 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 114 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 202 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 2 528 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Luty 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Marzec 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Kwiecień 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Maj 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Czerwiec 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Lipiec 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Sierpień 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Wrzesień 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Październik 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Listopad 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Grudzień 2 528,00 246,73 37,92 0,00 201,90 1 795,00 131,00 1 910,45
Rocznie 30 336,00 2 960,76 455,04 0,00 2 422,80 21 540,00 1 572,00 22 925,40
Wynagrodzenie pracownika 2 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 164 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 004 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Luty 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Marzec 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Kwiecień 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Maj 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Czerwiec 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Lipiec 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Sierpień 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Wrzesień 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Październik 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Listopad 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Grudzień 2 528,00 246,73 164,32 0,00 64,47 3 003,52 zł
Rocznie 30 336,00 2 960,76 1 971,84 0,00 773,64 36 042,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 004 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 2 211 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Luty 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Marzec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Kwiecień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Maj 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Czerwiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Lipiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Sierpień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Wrzesień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Październik 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Listopad 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Grudzień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,00 301,00 1 910,00
Rocznie 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 228,00 3 612,00 22 920,00
Wynagrodzenie pracownika 2 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 211 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Luty 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Marzec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Kwiecień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Maj 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Czerwiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Lipiec 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Sierpień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Wrzesień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Październik 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Listopad 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Grudzień 2 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,00 zł
Rocznie 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 211 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 211 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 21 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 313 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Luty 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Marzec 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Kwiecień 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Maj 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Czerwiec 2 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 21,00 0,00 1 910,19
Lipiec 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Sierpień 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Wrzesień 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Październik 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Listopad 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Grudzień 2 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 685,99
Rocznie 27 756,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 126,00 0,00 21 577,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 910 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ