Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1910 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 910 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 148 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Luty 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Marzec 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Kwiecień 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Maj 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Czerwiec 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Lipiec 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Sierpień 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Wrzesień 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Październik 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Listopad 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Grudzień 1 910,00 186,42 28,65 46,80 148,33 1 398,00 0,00 1 499,80
Rocznie 22 920,00 2 237,04 343,80 561,60 0,00 16 776,00 0,00 17 997,60
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Luty 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Marzec 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Kwiecień 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Maj 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Czerwiec 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Lipiec 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Sierpień 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Wrzesień 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Październik 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Listopad 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Grudzień 1 910,00 186,42 124,15 31,90 48,71 2 301,18 zł
Rocznie 22 920,00 2 237,04 1 489,80 382,80 584,52 27 614,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1910 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Luty 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Marzec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Kwiecień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Maj 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Czerwiec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Lipiec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Sierpień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Wrzesień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Październik 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Listopad 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Grudzień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Rocznie 22 920,00 2 237,04 343,80 0,00 1 830,48 16 272,00 120,00 16 556,04
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Luty 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Marzec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Kwiecień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Maj 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Czerwiec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Lipiec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Sierpień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Wrzesień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Październik 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Listopad 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Grudzień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Rocznie 22 920,00 2 237,04 1 489,80 0,00 584,52 27 231,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1910 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 336,00 3 120,00 19 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1910 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 639,10
Lipiec 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 21,00 0,00 1 354,51
Sierpień 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 102,00 0,00 1 273,51
Wrzesień 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 102,00 0,00 1 273,51
Październik 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 102,00 0,00 1 273,51
Listopad 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 102,00 0,00 1 273,51
Grudzień 1 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 102,00 0,00 1 273,51
Rocznie 22 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 531,00 0,00 17 556,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 639 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.