Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 900 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 199 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Luty 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Marzec 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Kwiecień 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Maj 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Czerwiec 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Lipiec 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Sierpień 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Wrzesień 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Październik 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Listopad 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Grudzień 2 567,00 250,54 38,51 62,89 199,36 1 965,00 0,00 2 015,70
Rocznie 30 804,00 3 006,48 462,12 754,68 0,00 23 580,00 0,00 24 188,40
Wynagrodzenie pracownika 2 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Luty 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Marzec 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Kwiecień 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Maj 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Czerwiec 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Lipiec 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Sierpień 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Wrzesień 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Październik 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Listopad 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Grudzień 2 567,00 250,54 166,86 42,87 65,46 3 092,73 zł
Rocznie 30 804,00 3 006,48 2 002,32 514,44 785,52 37 112,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 016 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 201 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Całość - kwota brutto 2 518 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Luty 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Marzec 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Kwiecień 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Maj 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Czerwiec 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Lipiec 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Sierpień 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Wrzesień 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Październik 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Listopad 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Grudzień 2 518,00 245,76 37,77 0,00 201,10 1 788,00 215,00 1 818,81
Rocznie 30 216,00 2 949,12 453,24 0,00 2 413,20 21 456,00 156,00 21 825,72
Wynagrodzenie pracownika 2 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 164 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 2 992 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Luty 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Marzec 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Kwiecień 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Maj 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Czerwiec 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Lipiec 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Sierpień 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Wrzesień 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Październik 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Listopad 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Grudzień 2 518,00 245,76 163,67 0,00 64,21 2 991,64 zł
Rocznie 30 216,00 2 949,12 1 964,04 0,00 770,52 35 899,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 819 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 992 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Całość - kwota brutto 2 199 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Luty 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Marzec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Kwiecień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Maj 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Czerwiec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Lipiec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Sierpień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Wrzesień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Październik 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Listopad 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Grudzień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 299,00 1 900,00
Rocznie 26 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 108,00 3 588,00 22 800,00
Wynagrodzenie pracownika 2 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 199 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Luty 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Marzec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Kwiecień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Maj 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Czerwiec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Lipiec 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Sierpień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Wrzesień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Październik 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Listopad 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Grudzień 2 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 199,00 zł
Rocznie 26 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 199 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 022,10
Luty 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 022,10
Marzec 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 022,10
Kwiecień 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 022,10
Maj 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 022,10
Czerwiec 2 293,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 229,00 0,00 1 793,10
Lipiec 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Sierpień 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Wrzesień 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Październik 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Listopad 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Grudzień 2 293,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 224,00 0,00 1 534,51
Rocznie 27 516,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 573,00 0,00 21 110,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 022 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.