Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 199 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 2 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Luty 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Marzec 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Kwiecień 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Maj 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Czerwiec 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Lipiec 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Sierpień 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Wrzesień 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Październik 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Listopad 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Grudzień 2 557,00 249,56 38,36 62,65 198,58 1 956,00 118,00 1 889,85
Rocznie 30 684,00 2 994,72 460,32 751,80 2 382,96 23 472,00 1 416,00 22 678,20
Wynagrodzenie pracownika 2 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Luty 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Marzec 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Kwiecień 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Maj 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Czerwiec 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Lipiec 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Sierpień 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Wrzesień 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Październik 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Listopad 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Grudzień 2 557,00 249,56 166,21 42,70 65,21 3 080,68 zł
Rocznie 30 684,00 2 994,72 1 994,52 512,40 782,52 36 968,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 130 zł
Całość - kwota brutto 2 501 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Luty 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Marzec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Kwiecień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Maj 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Czerwiec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Lipiec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Sierpień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Wrzesień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Październik 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Listopad 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Grudzień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Rocznie 30 012,00 2 929,20 450,24 0,00 2 396,88 21 312,00 1 560,00 22 675,68
Wynagrodzenie pracownika 2 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 2 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Luty 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Marzec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Kwiecień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Maj 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Czerwiec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Lipiec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Sierpień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Wrzesień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Październik 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Listopad 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Grudzień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Rocznie 30 012,00 2 929,20 1 950,84 0,00 765,24 35 657,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 501 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 2 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Luty 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Marzec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Kwiecień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Maj 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Czerwiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Lipiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Sierpień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Wrzesień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Październik 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Listopad 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Grudzień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Rocznie 26 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 3 576,00 22 680,00
Wynagrodzenie pracownika 2 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Luty 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Marzec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Kwiecień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Maj 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Czerwiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Lipiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Sierpień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Wrzesień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Październik 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Listopad 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Grudzień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Rocznie 26 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 16 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 288 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Luty 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Marzec 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Kwiecień 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Maj 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Czerwiec 2 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16,00 0,00 1 890,19
Lipiec 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Sierpień 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Wrzesień 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Październik 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Listopad 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Grudzień 2 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 660,99
Rocznie 27 456,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 96,00 0,00 21 307,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ