Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 553 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Luty 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Marzec 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Kwiecień 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Maj 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Czerwiec 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Lipiec 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Sierpień 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Wrzesień 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Październik 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Listopad 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Grudzień 2 553,00 249,17 38,30 62,55 0,00 1 953,00 0,00 2 202,98
Rocznie 30 636,00 2 990,04 459,60 750,60 0,00 23 436,00 0,00 26 435,76
Wynagrodzenie pracownika 2 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Luty 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Marzec 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Kwiecień 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Maj 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Czerwiec 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Lipiec 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Sierpień 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Wrzesień 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Październik 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Listopad 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Grudzień 2 553,00 249,17 165,95 42,64 65,10 3 075,86 zł
Rocznie 30 636,00 2 990,04 1 991,40 511,68 781,20 36 910,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 203 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 130 zł
Całość - kwota brutto 2 501 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Luty 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Marzec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Kwiecień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Maj 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Czerwiec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Lipiec 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Sierpień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Wrzesień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Październik 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Listopad 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Grudzień 2 501,00 244,10 37,52 0,00 199,74 1 776,00 130,00 1 889,64
Rocznie 30 012,00 2 929,20 450,24 0,00 2 396,88 21 312,00 1 560,00 22 675,68
Wynagrodzenie pracownika 2 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 2 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Luty 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Marzec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Kwiecień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Maj 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Czerwiec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Lipiec 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Sierpień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Wrzesień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Październik 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Listopad 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Grudzień 2 501,00 244,10 162,57 0,00 63,77 2 971,44 zł
Rocznie 30 012,00 2 929,20 1 950,84 0,00 765,24 35 657,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 501 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 2 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Luty 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Marzec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Kwiecień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Maj 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Czerwiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Lipiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Sierpień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Wrzesień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Październik 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Listopad 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Grudzień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 298,00 1 890,00
Rocznie 26 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 3 576,00 22 680,00
Wynagrodzenie pracownika 2 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Luty 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Marzec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Kwiecień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Maj 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Czerwiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Lipiec 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Sierpień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Wrzesień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Październik 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Listopad 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Grudzień 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 zł
Rocznie 26 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 281 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281,00
Luty 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281,00
Marzec 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281,00
Kwiecień 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281,00
Maj 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281,00
Czerwiec 2 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 2 065,00
Lipiec 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Sierpień 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Wrzesień 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Październik 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Listopad 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Grudzień 2 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 220,00 0,00 1 797,41
Rocznie 27 372,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 536,00 0,00 24 254,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 281 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.