Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 880 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 197 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Luty 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Marzec 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Kwiecień 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Maj 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Czerwiec 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Lipiec 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Sierpień 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Wrzesień 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Październik 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Listopad 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Grudzień 2 539,00 247,81 38,09 62,21 197,18 1 941,00 0,00 1 993,71
Rocznie 30 468,00 2 973,72 457,08 746,52 0,00 23 292,00 0,00 23 924,52
Wynagrodzenie pracownika 2 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Luty 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Marzec 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Kwiecień 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Maj 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Czerwiec 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Lipiec 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Sierpień 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Wrzesień 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Październik 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Listopad 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Grudzień 2 539,00 247,81 165,04 42,40 64,75 3 059,00 zł
Rocznie 30 468,00 2 973,72 1 980,48 508,80 777,00 36 708,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 994 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 243 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 199 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 2 492 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Luty 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Marzec 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Kwiecień 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Maj 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Czerwiec 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Lipiec 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Sierpień 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Wrzesień 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Październik 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Listopad 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Grudzień 2 492,00 243,22 37,38 0,00 199,03 1 769,00 212,00 1 800,09
Rocznie 29 904,00 2 918,64 448,56 0,00 2 388,36 21 228,00 156,00 21 601,08
Wynagrodzenie pracownika 2 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 243 zł
Ubezpieczenie rentowe 162 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Luty 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Marzec 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Kwiecień 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Maj 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Czerwiec 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Lipiec 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Sierpień 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Wrzesień 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Październik 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Listopad 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Grudzień 2 492,00 243,22 161,98 0,00 63,54 2 960,74 zł
Rocznie 29 904,00 2 918,64 1 943,76 0,00 762,48 35 528,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 492 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 296 zł
Całość - kwota brutto 2 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Luty 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Marzec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Kwiecień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Maj 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Czerwiec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Lipiec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Sierpień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Wrzesień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Październik 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Listopad 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Grudzień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,00 296,00 1 880,00
Rocznie 26 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 892,00 3 552,00 22 560,00
Wynagrodzenie pracownika 2 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Luty 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Marzec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Kwiecień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Maj 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Czerwiec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Lipiec 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Sierpień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Wrzesień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Październik 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Listopad 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Grudzień 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 zł
Rocznie 26 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 269 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 998,10
Luty 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 998,10
Marzec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 998,10
Kwiecień 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 998,10
Maj 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 998,10
Czerwiec 2 269,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 203,00 0,00 1 795,10
Lipiec 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Sierpień 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Wrzesień 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Październik 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Listopad 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Grudzień 2 269,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 217,00 0,00 1 517,51
Rocznie 27 228,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 505,00 0,00 20 890,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 998 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.