Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 870 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 196 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 525 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Luty 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Marzec 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Kwiecień 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Maj 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Czerwiec 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Lipiec 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Sierpień 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Wrzesień 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Październik 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Listopad 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Grudzień 2 525,00 246,44 37,88 61,86 196,09 1 929,00 0,00 1 982,73
Rocznie 30 300,00 2 957,28 454,56 742,32 0,00 23 148,00 0,00 23 792,76
Wynagrodzenie pracownika 2 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 246 zł
Ubezpieczenie rentowe 164 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Luty 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Marzec 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Kwiecień 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Maj 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Czerwiec 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Lipiec 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Sierpień 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Wrzesień 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Październik 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Listopad 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Grudzień 2 525,00 246,44 164,13 42,17 64,39 3 042,13 zł
Rocznie 30 300,00 2 957,28 1 969,56 506,04 772,68 36 505,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 525 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 983 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 983 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 198 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 2 479 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Luty 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Marzec 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Kwiecień 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Maj 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Czerwiec 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Lipiec 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Sierpień 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Wrzesień 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Październik 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Listopad 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Grudzień 2 479,00 241,95 37,19 0,00 197,99 1 760,00 211,00 1 790,67
Rocznie 29 748,00 2 903,40 446,28 0,00 2 375,88 21 120,00 156,00 21 488,04
Wynagrodzenie pracownika 2 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 945 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Luty 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Marzec 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Kwiecień 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Maj 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Czerwiec 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Lipiec 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Sierpień 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Wrzesień 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Październik 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Listopad 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Grudzień 2 479,00 241,95 161,14 0,00 63,22 2 945,31 zł
Rocznie 29 748,00 2 903,40 1 933,68 0,00 758,64 35 343,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 479 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 791 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 945 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 2 164 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Luty 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Marzec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Kwiecień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Maj 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Czerwiec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Lipiec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Sierpień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Wrzesień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Październik 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Listopad 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Grudzień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,00 294,00 1 870,00
Rocznie 25 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 772,00 3 528,00 22 440,00
Wynagrodzenie pracownika 2 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 164 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Luty 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Marzec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Kwiecień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Maj 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Czerwiec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Lipiec 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Sierpień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Wrzesień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Październik 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Listopad 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Grudzień 2 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164,00 zł
Rocznie 25 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 164 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 257 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 986,10
Luty 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 986,10
Marzec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 986,10
Kwiecień 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 986,10
Maj 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 986,10
Czerwiec 2 257,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 190,00 0,00 1 796,10
Lipiec 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Sierpień 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Wrzesień 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Październik 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Listopad 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Grudzień 2 257,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 213,00 0,00 1 509,51
Rocznie 27 084,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 468,00 0,00 20 783,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 257 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 986 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.