Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 860 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 971 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 195 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Luty 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Marzec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Kwiecień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Maj 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Czerwiec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Lipiec 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Sierpień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Wrzesień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Październik 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Listopad 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Grudzień 2 510,00 244,98 37,65 61,50 194,93 1 916,00 0,00 1 970,94
Rocznie 30 120,00 2 939,76 451,80 738,00 0,00 22 992,00 0,00 23 651,28
Wynagrodzenie pracownika 2 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 245 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Luty 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Marzec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Kwiecień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Maj 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Czerwiec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Lipiec 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Sierpień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Wrzesień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Październik 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Listopad 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Grudzień 2 510,00 244,98 163,15 41,92 64,01 3 024,06 zł
Rocznie 30 120,00 2 939,76 1 957,80 503,04 768,12 36 288,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 971 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 971 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 197 zł
Zaliczka na podatek 210 zł
Całość - kwota brutto 2 466 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Luty 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Marzec 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Kwiecień 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Maj 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Czerwiec 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Lipiec 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Sierpień 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Wrzesień 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Październik 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Listopad 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Grudzień 2 466,00 240,68 36,99 0,00 196,95 1 751,00 210,00 1 781,26
Rocznie 29 592,00 2 888,16 443,88 0,00 2 363,40 21 012,00 156,00 21 375,12
Wynagrodzenie pracownika 2 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Luty 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Marzec 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Kwiecień 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Maj 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Czerwiec 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Lipiec 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Sierpień 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Wrzesień 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Październik 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Listopad 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Grudzień 2 466,00 240,68 160,29 0,00 62,89 2 929,86 zł
Rocznie 29 592,00 2 888,16 1 923,48 0,00 754,68 35 158,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 781 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 781 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Całość - kwota brutto 2 153 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Luty 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Marzec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Kwiecień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Maj 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Czerwiec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Lipiec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Sierpień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Wrzesień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Październik 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Listopad 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Grudzień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,00 293,00 1 860,00
Rocznie 25 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 664,00 3 516,00 22 320,00
Wynagrodzenie pracownika 2 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 153 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Luty 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Marzec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Kwiecień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Maj 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Czerwiec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Lipiec 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Sierpień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Wrzesień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Październik 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Listopad 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Grudzień 2 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,00 zł
Rocznie 25 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 153 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 974,10
Luty 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 974,10
Marzec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 974,10
Kwiecień 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 974,10
Maj 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 974,10
Czerwiec 2 245,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 177,00 0,00 1 797,10
Lipiec 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Sierpień 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Wrzesień 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Październik 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Listopad 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Grudzień 2 245,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 209,00 0,00 1 501,51
Rocznie 26 940,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 431,00 0,00 20 676,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 974 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.