Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 150 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 14 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 178 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Luty 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Marzec 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Kwiecień 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Maj 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Czerwiec 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Lipiec 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Sierpień 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Wrzesień 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Październik 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Listopad 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Grudzień 178,00 17,37 2,67 4,36 13,82 0,00 0,00 139,78
Rocznie 2 136,00 208,44 32,04 52,32 0,00 0,00 0,00 1 677,36
Wynagrodzenie pracownika 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Luty 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Marzec 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Kwiecień 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Maj 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Czerwiec 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Lipiec 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Sierpień 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Wrzesień 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Październik 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Listopad 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Grudzień 178,00 17,37 11,57 2,97 4,54 214,45 zł
Rocznie 2 136,00 208,44 138,84 35,64 54,48 2 573,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 178 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 20 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 16 zł
Zaliczka na podatek 17 zł
Całość - kwota brutto 203 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Luty 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Marzec 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Kwiecień 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Maj 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Czerwiec 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Lipiec 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Sierpień 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Wrzesień 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Październik 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Listopad 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Grudzień 203,00 19,81 3,05 0,00 16,21 144,00 17,00 146,65
Rocznie 2 436,00 237,72 36,60 0,00 194,52 1 728,00 12,00 1 759,80
Wynagrodzenie pracownika 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 20 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Luty 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Marzec 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Kwiecień 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Maj 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Czerwiec 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Lipiec 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Sierpień 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Wrzesień 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Październik 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Listopad 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Grudzień 203,00 19,81 13,20 0,00 5,17 241,18 zł
Rocznie 2 436,00 237,72 158,40 0,00 62,04 2 894,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 203 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 147 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 147 zł netto poniesie łączny koszt równy 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Luty 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Marzec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Kwiecień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Maj 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Czerwiec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Lipiec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Sierpień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Wrzesień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Październik 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Listopad 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Grudzień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 31,00 150,00
Rocznie 2 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 172,00 372,00 1 800,00
Wynagrodzenie pracownika 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Luty 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Marzec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Kwiecień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Maj 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Czerwiec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Lipiec 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Sierpień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Wrzesień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Październik 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Listopad 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Grudzień 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 zł
Rocznie 2 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 154 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Luty 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Marzec 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Kwiecień 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Maj 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Czerwiec 154,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -116,90
Lipiec 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Sierpień 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Wrzesień 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Październik 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Listopad 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Grudzień 154,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -380,49
Rocznie 1 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -2 984,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 154 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -117 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.