Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Luty 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Marzec 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Kwiecień 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Maj 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Czerwiec 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Lipiec 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Sierpień 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Wrzesień 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Październik 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Listopad 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Grudzień 162,00 15,81 2,43 3,97 0,00 0,00 0,00 139,79
Rocznie 1 944,00 189,72 29,16 47,64 0,00 0,00 0,00 1 677,48
Wynagrodzenie pracownika 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 195 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Luty 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Marzec 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Kwiecień 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Maj 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Czerwiec 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Lipiec 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Sierpień 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Wrzesień 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Październik 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Listopad 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Grudzień 162,00 15,81 10,53 2,71 4,13 195,18 zł
Rocznie 1 944,00 189,72 126,36 32,52 49,56 2 342,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 195 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 15 zł
Zaliczka na podatek 10 zł
Całość - kwota brutto 186 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Luty 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Marzec 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Kwiecień 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Maj 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Czerwiec 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Lipiec 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Sierpień 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Wrzesień 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Październik 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Listopad 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Grudzień 186,00 18,15 2,79 0,00 14,86 132,00 10,00 140,20
Rocznie 2 232,00 217,80 33,48 0,00 178,32 1 584,00 120,00 1 682,40
Wynagrodzenie pracownika 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Luty 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Marzec 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Kwiecień 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Maj 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Czerwiec 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Lipiec 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Sierpień 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Wrzesień 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Październik 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Listopad 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Grudzień 186,00 18,15 12,09 0,00 4,75 220,99 zł
Rocznie 2 232,00 217,80 145,08 0,00 57,00 2 651,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 186 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Całość - kwota brutto 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Luty 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Marzec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Kwiecień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Maj 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Czerwiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Lipiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Sierpień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Wrzesień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Październik 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Listopad 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Grudzień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Rocznie 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 348,00 1 680,00
Wynagrodzenie pracownika 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Luty 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Marzec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Kwiecień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Maj 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Czerwiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Lipiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Sierpień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Wrzesień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Październik 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Listopad 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Grudzień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Rocznie 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 140 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Luty 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Marzec 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Kwiecień 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Maj 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Czerwiec 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Lipiec 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Sierpień 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Wrzesień 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Październik 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Listopad 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Grudzień 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -123,59
Rocznie 1 680,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.