Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 13 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 166 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Luty 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Marzec 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Kwiecień 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Maj 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Czerwiec 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Lipiec 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Sierpień 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Wrzesień 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Październik 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Listopad 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Grudzień 166,00 16,20 2,49 4,07 12,89 0,00 0,00 130,35
Rocznie 1 992,00 194,40 29,88 48,84 0,00 0,00 0,00 1 564,20
Wynagrodzenie pracownika 166 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Luty 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Marzec 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Kwiecień 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Maj 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Czerwiec 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Lipiec 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Sierpień 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Wrzesień 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Październik 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Listopad 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Grudzień 166,00 16,20 10,79 2,77 4,24 200,00 zł
Rocznie 1 992,00 194,40 129,48 33,24 50,88 2 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 166 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 15 zł
Zaliczka na podatek 16 zł
Całość - kwota brutto 189 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Luty 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Marzec 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Kwiecień 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Maj 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Czerwiec 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Lipiec 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Sierpień 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Wrzesień 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Październik 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Listopad 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Grudzień 189,00 18,45 2,84 0,00 15,09 134,00 16,00 136,54
Rocznie 2 268,00 221,40 34,08 0,00 181,08 1 608,00 12,00 1 638,48
Wynagrodzenie pracownika 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 18 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 5 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Luty 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Marzec 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Kwiecień 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Maj 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Czerwiec 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Lipiec 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Sierpień 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Wrzesień 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Październik 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Listopad 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Grudzień 189,00 18,45 12,29 0,00 4,82 224,56 zł
Rocznie 2 268,00 221,40 147,48 0,00 57,84 2 694,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 189 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 137 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 137 zł netto poniesie łączny koszt równy 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Całość - kwota brutto 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Luty 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Marzec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Kwiecień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Maj 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Czerwiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Lipiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Sierpień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Wrzesień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Październik 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Listopad 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Grudzień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 29,00 140,00
Rocznie 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 348,00 1 680,00
Wynagrodzenie pracownika 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Luty 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Marzec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Kwiecień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Maj 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Czerwiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Lipiec 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Sierpień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Wrzesień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Październik 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Listopad 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Grudzień 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 zł
Rocznie 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 144 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Luty 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Marzec 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Kwiecień 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Maj 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Czerwiec 144,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -126,90
Lipiec 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Sierpień 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Wrzesień 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Październik 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Listopad 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Grudzień 144,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -390,49
Rocznie 1 728,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -3 104,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -127 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.