Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 680 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 175 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Luty 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Marzec 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Kwiecień 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Maj 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Czerwiec 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Lipiec 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Sierpień 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Wrzesień 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Październik 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Listopad 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Grudzień 2 255,00 220,09 33,83 55,25 175,12 1 696,00 0,00 1 770,71
Rocznie 27 060,00 2 641,08 405,96 663,00 0,00 20 352,00 0,00 21 248,52
Wynagrodzenie pracownika 2 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 717 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Luty 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Marzec 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Kwiecień 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Maj 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Czerwiec 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Lipiec 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Sierpień 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Wrzesień 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Październik 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Listopad 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Grudzień 2 255,00 220,09 146,58 37,66 57,51 2 716,84 zł
Rocznie 27 060,00 2 641,08 1 758,96 451,92 690,12 32 602,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 771 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 717 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 178 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 2 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Luty 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Marzec 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Kwiecień 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Maj 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Czerwiec 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Lipiec 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Sierpień 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Wrzesień 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Październik 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Listopad 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Grudzień 2 227,00 217,36 33,41 0,00 177,86 1 581,00 190,00 1 608,65
Rocznie 26 724,00 2 608,32 400,92 0,00 2 134,32 18 972,00 144,00 19 303,80
Wynagrodzenie pracownika 2 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Luty 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Marzec 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Kwiecień 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Maj 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Czerwiec 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Lipiec 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Sierpień 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Wrzesień 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Październik 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Listopad 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Grudzień 2 227,00 217,36 144,76 0,00 56,79 2 645,91 zł
Rocznie 26 724,00 2 608,32 1 737,12 0,00 681,48 31 750,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 609 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 609 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 1 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Luty 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Marzec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Kwiecień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Maj 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Czerwiec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Lipiec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Sierpień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Wrzesień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Październik 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Listopad 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Grudzień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555,00 264,00 1 680,00
Rocznie 23 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 660,00 3 168,00 20 160,00
Wynagrodzenie pracownika 1 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Luty 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Marzec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Kwiecień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Maj 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Czerwiec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Lipiec 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Sierpień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Wrzesień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Październik 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Listopad 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Grudzień 1 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,00 zł
Rocznie 23 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 684 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Luty 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Marzec 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Kwiecień 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Maj 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Czerwiec 1 684,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 413,10
Lipiec 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 149,51
Sierpień 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 149,51
Wrzesień 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 29,00 0,00 1 120,51
Październik 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 29,00 0,00 1 120,51
Listopad 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 29,00 0,00 1 120,51
Grudzień 1 684,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 29,00 0,00 1 120,51
Rocznie 20 208,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 116,00 0,00 15 259,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 684 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 413 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.