Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 660 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Luty 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Marzec 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Kwiecień 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Maj 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Czerwiec 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Lipiec 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Sierpień 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Wrzesień 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Październik 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Listopad 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Grudzień 2 227,00 217,36 33,41 54,56 0,00 1 672,00 0,00 1 921,67
Rocznie 26 724,00 2 608,32 400,92 654,72 0,00 20 064,00 0,00 23 060,04
Wynagrodzenie pracownika 2 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Luty 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Marzec 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Kwiecień 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Maj 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Czerwiec 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Lipiec 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Sierpień 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Wrzesień 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Październik 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Listopad 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Grudzień 2 227,00 217,36 144,76 37,19 56,79 2 683,10 zł
Rocznie 26 724,00 2 608,32 1 737,12 446,28 681,48 32 197,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 922 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 175 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Całość - kwota brutto 2 197 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Luty 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Marzec 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Kwiecień 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Maj 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Czerwiec 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Lipiec 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Sierpień 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Wrzesień 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Październik 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Listopad 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Grudzień 2 197,00 214,43 32,96 0,00 175,46 1 560,00 114,00 1 660,15
Rocznie 26 364,00 2 573,16 395,52 0,00 2 105,52 18 720,00 1 368,00 19 921,80
Wynagrodzenie pracownika 2 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Luty 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Marzec 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Kwiecień 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Maj 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Czerwiec 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Lipiec 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Sierpień 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Wrzesień 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Październik 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Listopad 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Grudzień 2 197,00 214,43 142,81 0,00 56,03 2 610,27 zł
Rocznie 26 364,00 2 573,16 1 713,72 0,00 672,36 31 323,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 261 zł
Całość - kwota brutto 1 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Luty 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Marzec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Kwiecień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Maj 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Czerwiec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Lipiec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Sierpień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Wrzesień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Październik 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Listopad 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Grudzień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 261,00 1 660,00
Rocznie 23 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 444,00 3 132,00 19 920,00
Wynagrodzenie pracownika 1 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Luty 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Marzec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Kwiecień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Maj 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Czerwiec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Lipiec 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Sierpień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Wrzesień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Październik 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Listopad 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Grudzień 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921,00 zł
Rocznie 23 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 660 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Luty 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Marzec 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Kwiecień 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Maj 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Czerwiec 1 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00
Lipiec 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 396,41
Sierpień 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 396,41
Wrzesień 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22,00 0,00 1 374,41
Październik 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22,00 0,00 1 374,41
Listopad 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22,00 0,00 1 374,41
Grudzień 1 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22,00 0,00 1 374,41
Rocznie 19 920,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 18 250,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 660 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.