Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 122 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 12 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 155 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Luty 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Marzec 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Kwiecień 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Maj 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Czerwiec 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Lipiec 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Sierpień 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Wrzesień 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Październik 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Listopad 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Grudzień 155,00 15,13 2,33 3,80 12,04 0,00 0,00 121,70
Rocznie 1 860,00 181,56 27,96 45,60 0,00 0,00 0,00 1 460,40
Wynagrodzenie pracownika 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 187 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Luty 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Marzec 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Kwiecień 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Maj 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Czerwiec 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Lipiec 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Sierpień 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Wrzesień 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Październik 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Listopad 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Grudzień 155,00 15,13 10,08 2,59 3,96 186,76 zł
Rocznie 1 860,00 181,56 120,96 31,08 47,52 2 241,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 155 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 122 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 122 zł netto poniesie łączny koszt równy 187 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 14 zł
Zaliczka na podatek 15 zł
Całość - kwota brutto 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Luty 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Marzec 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Kwiecień 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Maj 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Czerwiec 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Lipiec 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Sierpień 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Wrzesień 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Październik 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Listopad 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Grudzień 176,00 17,18 2,64 0,00 14,06 125,00 15,00 127,12
Rocznie 2 112,00 206,16 31,68 0,00 168,72 1 500,00 12,00 1 525,44
Wynagrodzenie pracownika 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 209 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Luty 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Marzec 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Kwiecień 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Maj 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Czerwiec 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Lipiec 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Sierpień 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Wrzesień 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Październik 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Listopad 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Grudzień 176,00 17,18 11,44 0,00 4,49 209,11 zł
Rocznie 2 112,00 206,16 137,28 0,00 53,88 2 509,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 127 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 127 zł netto poniesie łączny koszt równy 209 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Luty 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Marzec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Kwiecień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Maj 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Czerwiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Lipiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Sierpień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Wrzesień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Październik 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Listopad 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Grudzień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Rocznie 1 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,00 324,00 1 560,00
Wynagrodzenie pracownika 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Luty 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Marzec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Kwiecień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Maj 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Czerwiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Lipiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Sierpień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Wrzesień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Październik 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Listopad 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Grudzień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Rocznie 1 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 134 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Luty 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Marzec 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Kwiecień 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Maj 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Czerwiec 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -136,90
Lipiec 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Sierpień 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Wrzesień 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Październik 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Listopad 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Grudzień 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -400,49
Rocznie 1 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -3 224,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -137 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.