Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 151 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Luty 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Marzec 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Kwiecień 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Maj 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Czerwiec 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Lipiec 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Sierpień 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Wrzesień 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Październik 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Listopad 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Grudzień 151,00 14,74 2,27 3,70 0,00 0,00 0,00 130,29
Rocznie 1 812,00 176,88 27,24 44,40 0,00 0,00 0,00 1 563,48
Wynagrodzenie pracownika 151 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 3 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 182 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Luty 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Marzec 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Kwiecień 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Maj 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Czerwiec 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Lipiec 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Sierpień 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Wrzesień 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Październik 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Listopad 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Grudzień 151,00 14,74 9,82 2,52 3,85 181,93 zł
Rocznie 1 812,00 176,88 117,84 30,24 46,20 2 183,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 151 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 182 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 14 zł
Zaliczka na podatek 9 zł
Całość - kwota brutto 172 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Luty 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Marzec 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Kwiecień 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Maj 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Czerwiec 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Lipiec 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Sierpień 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Wrzesień 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Październik 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Listopad 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Grudzień 172,00 16,79 2,58 0,00 13,74 122,00 9,00 129,89
Rocznie 2 064,00 201,48 30,96 0,00 164,88 1 464,00 108,00 1 558,68
Wynagrodzenie pracownika 172 zł
Ubezpieczenie emerytalne 17 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Luty 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Marzec 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Kwiecień 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Maj 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Czerwiec 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Lipiec 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Sierpień 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Wrzesień 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Październik 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Listopad 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Grudzień 172,00 16,79 11,18 0,00 4,38 204,35 zł
Rocznie 2 064,00 201,48 134,16 0,00 52,56 2 452,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 172 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Luty 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Marzec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Kwiecień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Maj 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Czerwiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Lipiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Sierpień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Wrzesień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Październik 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Listopad 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Grudzień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 27,00 130,00
Rocznie 1 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,00 324,00 1 560,00
Wynagrodzenie pracownika 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Luty 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Marzec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Kwiecień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Maj 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Czerwiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Lipiec 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Sierpień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Wrzesień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Październik 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Listopad 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Grudzień 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 zł
Rocznie 1 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 130 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Luty 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Marzec 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Kwiecień 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Maj 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Czerwiec 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Lipiec 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Sierpień 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Wrzesień 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Październik 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Listopad 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Grudzień 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -133,59
Rocznie 1 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.