Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 172 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 2 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Luty 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Marzec 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Kwiecień 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Maj 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Czerwiec 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Lipiec 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Sierpień 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Wrzesień 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Październik 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Listopad 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Grudzień 2 217,00 216,38 33,26 54,32 172,17 1 663,00 91,00 1 649,87
Rocznie 26 604,00 2 596,56 399,12 651,84 2 066,04 19 956,00 1 092,00 19 798,44
Wynagrodzenie pracownika 2 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Luty 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Marzec 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Kwiecień 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Maj 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Czerwiec 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Lipiec 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Sierpień 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Wrzesień 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Październik 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Listopad 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Grudzień 2 217,00 216,38 144,11 37,02 56,54 2 671,05 zł
Rocznie 26 604,00 2 596,56 1 729,32 444,24 678,48 32 052,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 174 zł
Zaliczka na podatek 113 zł
Całość - kwota brutto 2 183 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Luty 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Marzec 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Kwiecień 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Maj 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Czerwiec 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Lipiec 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Sierpień 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Wrzesień 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Październik 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Listopad 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Grudzień 2 183,00 213,06 32,75 0,00 174,35 1 550,00 113,00 1 649,84
Rocznie 26 196,00 2 556,72 393,00 0,00 2 092,20 18 600,00 1 356,00 19 798,08
Wynagrodzenie pracownika 2 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Luty 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Marzec 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Kwiecień 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Maj 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Czerwiec 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Lipiec 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Sierpień 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Wrzesień 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Październik 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Listopad 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Grudzień 2 183,00 213,06 141,90 0,00 55,66 2 593,62 zł
Rocznie 26 196,00 2 556,72 1 702,80 0,00 667,92 31 123,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 183 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 336,00 3 120,00 19 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 032 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Luty 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Marzec 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Kwiecień 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Maj 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Czerwiec 2 032,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 650,19
Lipiec 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Sierpień 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Wrzesień 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Październik 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Listopad 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Grudzień 2 032,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 404,99
Rocznie 24 384,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 18 331,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ