Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 172 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Luty 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Marzec 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Kwiecień 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Maj 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Czerwiec 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Lipiec 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Sierpień 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Wrzesień 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Październik 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Listopad 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Grudzień 2 213,00 215,99 33,20 54,22 171,86 1 660,00 0,00 1 737,73
Rocznie 26 556,00 2 591,88 398,40 650,64 0,00 19 920,00 0,00 20 852,76
Wynagrodzenie pracownika 2 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 666 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Luty 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Marzec 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Kwiecień 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Maj 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Czerwiec 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Lipiec 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Sierpień 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Wrzesień 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Październik 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Listopad 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Grudzień 2 213,00 215,99 143,85 36,96 56,43 2 666,23 zł
Rocznie 26 556,00 2 591,88 1 726,20 443,52 677,16 31 994,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 738 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 738 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 666 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 175 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 2 188 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Luty 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Marzec 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Kwiecień 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Maj 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Czerwiec 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Lipiec 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Sierpień 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Wrzesień 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Październik 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Listopad 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Grudzień 2 188,00 213,55 32,82 0,00 174,75 1 553,00 186,00 1 580,52
Rocznie 26 256,00 2 562,60 393,84 0,00 2 097,00 18 636,00 144,00 18 966,24
Wynagrodzenie pracownika 2 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Luty 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Marzec 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Kwiecień 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Maj 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Czerwiec 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Lipiec 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Sierpień 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Wrzesień 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Październik 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Listopad 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Grudzień 2 188,00 213,55 142,22 0,00 55,80 2 599,57 zł
Rocznie 26 256,00 2 562,60 1 706,64 0,00 669,60 31 194,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 581 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 581 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 260,00 1 650,00
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 336,00 3 120,00 19 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Luty 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Marzec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Kwiecień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Maj 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Czerwiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Lipiec 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Sierpień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Wrzesień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Październik 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Listopad 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Grudzień 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910,00 zł
Rocznie 22 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 654 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Luty 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Marzec 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Kwiecień 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Maj 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Czerwiec 1 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 383,10
Lipiec 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 119,51
Sierpień 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 119,51
Wrzesień 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 20,00 0,00 1 099,51
Październik 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 20,00 0,00 1 099,51
Listopad 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 20,00 0,00 1 099,51
Grudzień 1 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 20,00 0,00 1 099,51
Rocznie 19 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 80,00 0,00 14 935,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 654 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 383 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.