Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 171 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 199 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Luty 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Marzec 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Kwiecień 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Maj 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Czerwiec 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Lipiec 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Sierpień 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Wrzesień 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Październik 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Listopad 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Grudzień 2 199,00 214,62 32,99 53,88 170,78 1 648,00 0,00 1 726,73
Rocznie 26 388,00 2 575,44 395,88 646,56 0,00 19 776,00 0,00 20 720,76
Wynagrodzenie pracownika 2 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 649 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Luty 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Marzec 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Kwiecień 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Maj 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Czerwiec 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Lipiec 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Sierpień 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Wrzesień 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Październik 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Listopad 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Grudzień 2 199,00 214,62 142,94 36,72 56,08 2 649,36 zł
Rocznie 26 388,00 2 575,44 1 715,28 440,64 672,96 31 792,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 727 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 727 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 649 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 174 zł
Zaliczka na podatek 185 zł
Całość - kwota brutto 2 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Luty 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Marzec 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Kwiecień 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Maj 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Czerwiec 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Lipiec 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Sierpień 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Wrzesień 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Październik 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Listopad 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Grudzień 2 174,00 212,18 32,61 0,00 173,63 1 543,00 185,00 1 570,42
Rocznie 26 088,00 2 546,16 391,32 0,00 2 083,56 18 516,00 144,00 18 845,04
Wynagrodzenie pracownika 2 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Luty 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Marzec 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Kwiecień 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Maj 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Czerwiec 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Lipiec 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Sierpień 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Wrzesień 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Październik 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Listopad 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Grudzień 2 174,00 212,18 141,31 0,00 55,43 2 582,92 zł
Rocznie 26 088,00 2 546,16 1 695,72 0,00 665,16 30 995,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 1 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Luty 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Marzec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Kwiecień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Maj 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Czerwiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Lipiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Sierpień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Wrzesień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Październik 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Listopad 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Grudzień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Rocznie 22 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 216,00 3 096,00 19 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Luty 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Marzec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Kwiecień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Maj 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Czerwiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Lipiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Sierpień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Wrzesień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Październik 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Listopad 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Grudzień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Rocznie 22 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 644 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Luty 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Marzec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Kwiecień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Maj 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Czerwiec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 373,10
Lipiec 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 109,51
Sierpień 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 109,51
Wrzesień 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 17,00 0,00 1 092,51
Październik 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 17,00 0,00 1 092,51
Listopad 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 17,00 0,00 1 092,51
Grudzień 1 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 17,00 0,00 1 092,51
Rocznie 19 728,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 68,00 0,00 14 827,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 373 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.