Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 171 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 2 203 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Luty 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Marzec 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Kwiecień 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Maj 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Czerwiec 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Lipiec 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Sierpień 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Wrzesień 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Październik 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Listopad 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Grudzień 2 203,00 215,01 33,05 53,97 171,09 1 651,00 90,00 1 639,88
Rocznie 26 436,00 2 580,12 396,60 647,64 2 053,08 19 812,00 1 080,00 19 678,56
Wynagrodzenie pracownika 2 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 654 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Luty 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Marzec 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Kwiecień 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Maj 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Czerwiec 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Lipiec 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Sierpień 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Wrzesień 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Październik 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Listopad 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Grudzień 2 203,00 215,01 143,20 36,79 56,17 2 654,17 zł
Rocznie 26 436,00 2 580,12 1 718,40 441,48 674,04 31 850,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 203 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 654 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 113 zł
Całość - kwota brutto 2 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Luty 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Marzec 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Kwiecień 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Maj 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Czerwiec 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Lipiec 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Sierpień 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Wrzesień 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Październik 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Listopad 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Grudzień 2 171,00 211,89 32,57 0,00 173,39 1 541,00 113,00 1 640,15
Rocznie 26 052,00 2 542,68 390,84 0,00 2 080,68 18 492,00 1 356,00 19 681,80
Wynagrodzenie pracownika 2 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Luty 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Marzec 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Kwiecień 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Maj 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Czerwiec 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Lipiec 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Sierpień 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Wrzesień 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Październik 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Listopad 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Grudzień 2 171,00 211,89 141,12 0,00 55,36 2 579,37 zł
Rocznie 26 052,00 2 542,68 1 693,44 0,00 664,32 30 952,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 1 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Luty 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Marzec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Kwiecień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Maj 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Czerwiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Lipiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Sierpień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Wrzesień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Październik 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Listopad 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Grudzień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,00 258,00 1 640,00
Rocznie 22 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 216,00 3 096,00 19 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Luty 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Marzec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Kwiecień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Maj 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Czerwiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Lipiec 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Sierpień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Wrzesień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Październik 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Listopad 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Grudzień 1 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,00 zł
Rocznie 22 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 002 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 639,66
Lipiec 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Sierpień 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Wrzesień 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Październik 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Listopad 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Grudzień 2 002,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 411,97
Rocznie 24 024,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 18 309,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 640 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ