Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 184 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Luty 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Marzec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Kwiecień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Maj 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Czerwiec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Lipiec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Sierpień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Wrzesień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Październik 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Listopad 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Grudzień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 0,00 1 635,00 0,00 1 884,57
Rocznie 26 208,00 2 557,92 393,12 642,12 0,00 19 620,00 0,00 22 614,84
Wynagrodzenie pracownika 2 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 631 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Luty 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Marzec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Kwiecień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Maj 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Czerwiec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Lipiec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Sierpień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Wrzesień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Październik 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Listopad 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Grudzień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Rocznie 26 208,00 2 557,92 1 703,52 437,64 668,28 31 575,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 885 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 885 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 631 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 172 zł
Zaliczka na podatek 112 zł
Całość - kwota brutto 2 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Luty 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Marzec 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Kwiecień 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Maj 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Czerwiec 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Lipiec 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Sierpień 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Wrzesień 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Październik 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Listopad 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Grudzień 2 157,00 210,52 32,36 0,00 172,27 1 531,00 112,00 1 629,85
Rocznie 25 884,00 2 526,24 388,32 0,00 2 067,24 18 372,00 1 344,00 19 558,20
Wynagrodzenie pracownika 2 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 563 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Luty 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Marzec 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Kwiecień 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Maj 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Czerwiec 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Lipiec 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Sierpień 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Wrzesień 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Październik 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Listopad 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Grudzień 2 157,00 210,52 140,21 0,00 55,01 2 562,74 zł
Rocznie 25 884,00 2 526,24 1 682,52 0,00 660,12 30 752,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 563 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 1 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Luty 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Marzec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Kwiecień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Maj 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Czerwiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Lipiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Sierpień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Wrzesień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Październik 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Listopad 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Grudzień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Rocznie 22 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 120,00 3 084,00 19 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Luty 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Marzec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Kwiecień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Maj 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Czerwiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Lipiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Sierpień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Wrzesień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Październik 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Listopad 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Grudzień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Rocznie 22 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Luty 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Marzec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Kwiecień 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Maj 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Czerwiec 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00
Lipiec 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 366,41
Sierpień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 366,41
Wrzesień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12,00 0,00 1 354,41
Październik 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12,00 0,00 1 354,41
Listopad 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12,00 0,00 1 354,41
Grudzień 1 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12,00 0,00 1 354,41
Rocznie 19 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 17 930,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 630 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.