Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 170 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 184 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Luty 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Marzec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Kwiecień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Maj 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Czerwiec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Lipiec 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Sierpień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Wrzesień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Październik 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Listopad 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Grudzień 2 184,00 213,16 32,76 53,51 169,61 1 635,00 0,00 1 714,96
Rocznie 26 208,00 2 557,92 393,12 642,12 0,00 19 620,00 0,00 20 579,52
Wynagrodzenie pracownika 2 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 213 zł
Ubezpieczenie rentowe 142 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 631 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Luty 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Marzec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Kwiecień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Maj 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Czerwiec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Lipiec 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Sierpień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Wrzesień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Październik 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Listopad 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Grudzień 2 184,00 213,16 141,96 36,47 55,69 2 631,28 zł
Rocznie 26 208,00 2 557,92 1 703,52 437,64 668,28 31 575,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 715 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 715 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 631 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Całość - kwota brutto 2 161 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Luty 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Marzec 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Kwiecień 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Maj 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Czerwiec 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Lipiec 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Sierpień 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Wrzesień 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Październik 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Listopad 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Grudzień 2 161,00 210,91 32,42 0,00 172,59 1 534,00 184,00 1 561,00
Rocznie 25 932,00 2 530,92 389,04 0,00 2 071,08 18 408,00 132,00 18 732,00
Wynagrodzenie pracownika 2 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Luty 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Marzec 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Kwiecień 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Maj 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Czerwiec 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Lipiec 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Sierpień 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Wrzesień 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Październik 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Listopad 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Grudzień 2 161,00 210,91 140,47 0,00 55,10 2 567,48 zł
Rocznie 25 932,00 2 530,92 1 685,64 0,00 661,20 30 809,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 561 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 561 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 1 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Luty 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Marzec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Kwiecień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Maj 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Czerwiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Lipiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Sierpień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Wrzesień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Październik 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Listopad 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Grudzień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 257,00 1 630,00
Rocznie 22 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 120,00 3 084,00 19 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Luty 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Marzec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Kwiecień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Maj 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Czerwiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Lipiec 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Sierpień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Wrzesień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Październik 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Listopad 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Grudzień 1 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887,00 zł
Rocznie 22 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 634 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Luty 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Marzec 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Kwiecień 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Maj 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Czerwiec 1 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 363,10
Lipiec 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 099,51
Sierpień 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 099,51
Wrzesień 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 13,00 0,00 1 086,51
Październik 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 13,00 0,00 1 086,51
Listopad 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 13,00 0,00 1 086,51
Grudzień 1 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 13,00 0,00 1 086,51
Rocznie 19 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 52,00 0,00 14 723,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 363 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.