Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 620 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 2 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Luty 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Marzec 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Kwiecień 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Maj 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Czerwiec 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Lipiec 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Sierpień 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Wrzesień 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Październik 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Listopad 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Grudzień 2 174,00 212,18 32,61 53,26 168,84 1 626,00 87,00 1 620,11
Rocznie 26 088,00 2 546,16 391,32 639,12 2 026,08 19 512,00 1 044,00 19 441,32
Wynagrodzenie pracownika 2 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 212 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Luty 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Marzec 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Kwiecień 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Maj 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Czerwiec 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Lipiec 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Sierpień 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Wrzesień 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Październik 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Listopad 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Grudzień 2 174,00 212,18 141,31 36,31 55,43 2 619,23 zł
Rocznie 26 088,00 2 546,16 1 695,72 435,72 665,16 31 430,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 171 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 2 144 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Luty 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Marzec 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Kwiecień 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Maj 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Czerwiec 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Lipiec 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Sierpień 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Wrzesień 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Październik 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Listopad 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Grudzień 2 144,00 209,25 32,16 0,00 171,23 1 522,00 111,00 1 620,36
Rocznie 25 728,00 2 511,00 385,92 0,00 2 054,76 18 264,00 1 332,00 19 444,32
Wynagrodzenie pracownika 2 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 547 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Luty 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Marzec 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Kwiecień 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Maj 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Czerwiec 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Lipiec 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Sierpień 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Wrzesień 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Październik 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Listopad 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Grudzień 2 144,00 209,25 139,36 0,00 54,67 2 547,28 zł
Rocznie 25 728,00 2 511,00 1 672,32 0,00 656,04 30 567,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 547 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Całość - kwota brutto 1 875 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Luty 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Marzec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Kwiecień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Maj 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Czerwiec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Lipiec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Sierpień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Wrzesień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Październik 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Listopad 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Grudzień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 255,00 1 620,00
Rocznie 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 3 060,00 19 440,00
Wynagrodzenie pracownika 1 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Luty 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Marzec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Kwiecień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Maj 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Czerwiec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Lipiec 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Sierpień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Wrzesień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Październik 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Listopad 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Grudzień 1 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875,00 zł
Rocznie 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 875 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 002 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 620,19
Lipiec 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Sierpień 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Wrzesień 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Październik 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Listopad 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Grudzień 2 002,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 374,99
Rocznie 24 024,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 971,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ