Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 167 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 156 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Luty 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Marzec 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Kwiecień 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Maj 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Czerwiec 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Lipiec 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Sierpień 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Wrzesień 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Październik 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Listopad 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Grudzień 2 156,00 210,43 32,34 52,82 167,44 1 610,00 0,00 1 692,97
Rocznie 25 872,00 2 525,16 388,08 633,84 0,00 19 320,00 0,00 20 315,64
Wynagrodzenie pracownika 2 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Luty 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Marzec 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Kwiecień 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Maj 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Czerwiec 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Lipiec 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Sierpień 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Wrzesień 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Październik 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Listopad 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Grudzień 2 156,00 210,43 140,14 36,01 54,98 2 597,56 zł
Rocznie 25 872,00 2 525,16 1 681,68 432,12 659,76 31 170,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 693 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 693 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 171 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 2 135 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Luty 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Marzec 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Kwiecień 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Maj 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Czerwiec 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Lipiec 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Sierpień 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Wrzesień 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Październik 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Listopad 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Grudzień 2 135,00 208,38 32,03 0,00 170,51 1 516,00 182,00 1 542,16
Rocznie 25 620,00 2 500,56 384,36 0,00 2 046,12 18 192,00 132,00 18 505,92
Wynagrodzenie pracownika 2 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 537 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Luty 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Marzec 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Kwiecień 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Maj 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Czerwiec 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Lipiec 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Sierpień 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Wrzesień 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Październik 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Listopad 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Grudzień 2 135,00 208,38 138,78 0,00 54,45 2 536,61 zł
Rocznie 25 620,00 2 500,56 1 665,36 0,00 653,40 30 439,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 135 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 542 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 542 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 537 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 1 863 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Luty 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Marzec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Kwiecień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Maj 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Czerwiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Lipiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Sierpień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Wrzesień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Październik 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Listopad 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Grudzień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Rocznie 22 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 880,00 3 036,00 19 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Luty 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Marzec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Kwiecień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Maj 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Czerwiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Lipiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Sierpień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Wrzesień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Październik 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Listopad 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Grudzień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Rocznie 22 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 863 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Luty 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Marzec 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Kwiecień 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Maj 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Czerwiec 1 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 343,10
Lipiec 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 079,51
Sierpień 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 079,51
Wrzesień 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 7,00 0,00 1 072,51
Październik 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 7,00 0,00 1 072,51
Listopad 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 7,00 0,00 1 072,51
Grudzień 1 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 7,00 0,00 1 072,51
Rocznie 19 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 28,00 0,00 14 507,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 343 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.