Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 168 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Całość - kwota brutto 2 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Luty 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Marzec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Kwiecień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Maj 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Czerwiec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Lipiec 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Sierpień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Wrzesień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Październik 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Listopad 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Grudzień 2 160,00 210,82 32,40 52,92 167,75 1 614,00 86,00 1 610,11
Rocznie 25 920,00 2 529,84 388,80 635,04 2 013,00 19 368,00 1 032,00 19 321,32
Wynagrodzenie pracownika 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 211 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 53 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Luty 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Marzec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Kwiecień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Maj 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Czerwiec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Lipiec 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Sierpień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Wrzesień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Październik 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Listopad 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Grudzień 2 160,00 210,82 140,40 36,07 55,08 2 602,37 zł
Rocznie 25 920,00 2 529,84 1 684,80 432,84 660,96 31 228,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 170 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 2 131 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Luty 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Marzec 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Kwiecień 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Maj 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Czerwiec 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Lipiec 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Sierpień 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Wrzesień 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Październik 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Listopad 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Grudzień 2 131,00 207,99 31,97 0,00 170,19 1 513,00 111,00 1 609,85
Rocznie 25 572,00 2 495,88 383,64 0,00 2 042,28 18 156,00 1 332,00 19 318,20
Wynagrodzenie pracownika 2 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Luty 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Marzec 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Kwiecień 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Maj 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Czerwiec 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Lipiec 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Sierpień 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Wrzesień 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Październik 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Listopad 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Grudzień 2 131,00 207,99 138,52 0,00 54,34 2 531,85 zł
Rocznie 25 572,00 2 495,88 1 662,24 0,00 652,08 30 382,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 131 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 1 863 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Luty 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Marzec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Kwiecień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Maj 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Czerwiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Lipiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Sierpień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Wrzesień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Październik 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Listopad 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Grudzień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 253,00 1 610,00
Rocznie 22 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 880,00 3 036,00 19 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Luty 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Marzec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Kwiecień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Maj 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Czerwiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Lipiec 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Sierpień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Wrzesień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Październik 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Listopad 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Grudzień 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 zł
Rocznie 22 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 863 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 992 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Luty 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Marzec 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Kwiecień 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Maj 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Czerwiec 1 992,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 610,19
Lipiec 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Sierpień 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Wrzesień 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Październik 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Listopad 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Grudzień 1 992,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 364,99
Rocznie 23 904,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 851,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ