Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie chorobowe 553 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 752 zł
Zaliczka na podatek 1 090 zł
Całość - kwota brutto 22 555 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Luty 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Marzec 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Kwiecień 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Maj 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Czerwiec 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 1 090,00 16 621,06
Lipiec 22 555,00 2 201,37 338,33 552,60 1 751,64 19 213,00 3 263,00 14 448,06
Sierpień 22 555,00 1 930,03 296,59 552,60 1 779,82 19 526,00 4 469,00 13 526,96
Wrzesień 22 555,00 0,00 0,00 552,60 1 980,22 21 752,00 4 980,00 15 042,18
Październik 22 555,00 0,00 0,00 552,60 1 980,22 21 752,00 4 980,00 15 042,18
Listopad 22 555,00 0,00 0,00 552,60 1 980,22 21 752,00 4 980,00 15 042,18
Grudzień 22 555,00 0,00 0,00 552,60 1 980,22 21 752,00 4 980,00 15 042,18
Rocznie 270 660,00 17 339,62 2 664,90 6 631,20 21 962,18 241 025,00 34 192,00 187 870,10
Wynagrodzenie pracownika 22 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 466 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 377 zł
Fundusz Pracy (FP) 553 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 174 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Luty 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Marzec 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Kwiecień 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Maj 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Czerwiec 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Lipiec 22 555,00 2 201,37 1 466,08 376,67 575,16 27 174,28 zł
Sierpień 22 555,00 1 930,03 1 285,34 376,67 575,16 26 722,20 zł
Wrzesień 22 555,00 0,00 0,00 376,67 575,16 23 506,83 zł
Październik 22 555,00 0,00 0,00 376,67 575,16 23 506,83 zł
Listopad 22 555,00 0,00 0,00 376,67 575,16 23 506,83 zł
Grudzień 22 555,00 0,00 0,00 376,67 575,16 23 506,83 zł
Rocznie 270 660,00 17 339,62 11 547,90 4 520,04 6 901,92 310 969,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 555 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 621 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 621 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 174 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 691 zł
Zaliczka na podatek 1 099 zł
Całość - kwota brutto 21 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Luty 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Marzec 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Kwiecień 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Maj 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Czerwiec 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Lipiec 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Sierpień 21 174,00 2 066,58 317,61 0,00 1 691,08 15 032,00 1 099,00 15 999,73
Wrzesień 21 174,00 806,98 124,02 0,00 1 821,87 16 194,00 1 184,00 17 237,13
Październik 21 174,00 0,00 0,00 0,00 1 905,66 16 939,00 1 239,00 18 029,34
Listopad 21 174,00 0,00 0,00 0,00 1 905,66 16 939,00 1 239,00 18 029,34
Grudzień 21 174,00 0,00 0,00 0,00 1 905,66 16 939,00 1 239,00 18 029,34
Rocznie 254 088,00 17 339,62 2 664,90 0,00 21 067,49 187 267,00 13 693,00 199 322,99
Wynagrodzenie pracownika 21 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 519 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Luty 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Marzec 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Kwiecień 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Maj 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Czerwiec 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Lipiec 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Sierpień 21 174,00 2 066,58 1 376,31 0,00 539,93 25 156,82 zł
Wrzesień 21 174,00 806,98 537,42 0,00 539,93 23 058,33 zł
Październik 21 174,00 0,00 0,00 0,00 539,93 21 713,93 zł
Listopad 21 174,00 0,00 0,00 0,00 539,93 21 713,93 zł
Grudzień 21 174,00 0,00 0,00 0,00 539,93 21 713,93 zł
Rocznie 254 088,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 479,16 289 454,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 519 zł
Całość - kwota brutto 18 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Luty 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Marzec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Kwiecień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Maj 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Czerwiec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Lipiec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Sierpień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Wrzesień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Październik 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Listopad 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Grudzień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 2 519,00 16 000,00
Rocznie 222 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 780,00 30 228,00 192 000,00
Wynagrodzenie pracownika 18 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Luty 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Marzec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Kwiecień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Maj 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Czerwiec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Lipiec 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Sierpień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Wrzesień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Październik 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Listopad 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Grudzień 18 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 519,00 zł
Rocznie 222 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 947 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 289 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 0,00 15 342,00
Luty 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 747,00 0,00 13 542,00
Marzec 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 747,00 0,00 13 542,00
Kwiecień 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 747,00 0,00 13 542,00
Maj 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 747,00 0,00 13 542,00
Czerwiec 19 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 747,00 0,00 13 542,00
Lipiec 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Sierpień 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Wrzesień 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Październik 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Listopad 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Grudzień 19 289,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 663,00 0,00 13 362,41
Rocznie 231 468,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 66 660,00 0,00 163 226,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 342 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.