Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 600 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 142 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Luty 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Marzec 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Kwiecień 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Maj 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Czerwiec 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Lipiec 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Sierpień 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Wrzesień 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Październik 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Listopad 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Grudzień 2 142,00 209,06 32,13 52,48 0,00 1 598,00 0,00 1 848,33
Rocznie 25 704,00 2 508,72 385,56 629,76 0,00 19 176,00 0,00 22 179,96
Wynagrodzenie pracownika 2 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 581 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Luty 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Marzec 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Kwiecień 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Maj 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Czerwiec 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Lipiec 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Sierpień 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Wrzesień 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Październik 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Listopad 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Grudzień 2 142,00 209,06 139,23 35,77 54,62 2 580,68 zł
Rocznie 25 704,00 2 508,72 1 670,76 429,24 655,44 30 968,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 142 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 848 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 848 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 581 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 169 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Całość - kwota brutto 2 117 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Luty 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Marzec 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Kwiecień 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Maj 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Czerwiec 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Lipiec 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Sierpień 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Wrzesień 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Październik 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Listopad 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Grudzień 2 117,00 206,62 31,76 0,00 169,08 1 503,00 110,00 1 599,54
Rocznie 25 404,00 2 479,44 381,12 0,00 2 028,96 18 036,00 1 320,00 19 194,48
Wynagrodzenie pracownika 2 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 515 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Luty 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Marzec 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Kwiecień 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Maj 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Czerwiec 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Lipiec 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Sierpień 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Wrzesień 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Październik 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Listopad 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Grudzień 2 117,00 206,62 137,61 0,00 53,99 2 515,22 zł
Rocznie 25 404,00 2 479,44 1 651,32 0,00 647,88 30 182,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 117 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 515 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Całość - kwota brutto 1 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Luty 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Marzec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Kwiecień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Maj 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Czerwiec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Lipiec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Sierpień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Wrzesień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Październik 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Listopad 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Grudzień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482,00 252,00 1 600,00
Rocznie 22 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 784,00 3 024,00 19 200,00
Wynagrodzenie pracownika 1 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Luty 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Marzec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Kwiecień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Maj 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Czerwiec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Lipiec 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Sierpień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Wrzesień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Październik 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Listopad 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Grudzień 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,00 zł
Rocznie 22 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Luty 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Marzec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Kwiecień 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Maj 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Czerwiec 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
Lipiec 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 336,41
Sierpień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 336,41
Wrzesień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3,00 0,00 1 333,41
Październik 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3,00 0,00 1 333,41
Listopad 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3,00 0,00 1 333,41
Grudzień 1 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3,00 0,00 1 333,41
Rocznie 19 200,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 17 606,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.