Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie chorobowe 549 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 741 zł
Zaliczka na podatek 1 992 zł
Całość - kwota brutto 22 421 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Luty 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Marzec 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Kwiecień 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Maj 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Czerwiec 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 1 992,00 15 613,84
Lipiec 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 4 727,00 12 878,84
Sierpień 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 6 111,00 11 494,84
Wrzesień 22 421,00 2 188,29 336,32 549,31 1 741,24 19 097,00 6 111,00 11 494,84
Październik 22 421,00 611,07 93,87 549,31 1 905,01 20 917,00 6 693,00 12 568,74
Listopad 22 421,00 0,00 0,00 549,31 1 968,45 21 622,00 6 919,00 12 984,24
Grudzień 22 421,00 0,00 0,00 549,31 1 968,45 21 622,00 6 919,00 12 984,24
Rocznie 269 052,00 20 305,68 3 120,75 6 591,72 21 513,07 236 034,00 27 916,00 168 088,78
Wynagrodzenie pracownika 22 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 457 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 374 zł
Fundusz Pracy (FP) 549 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 27 013 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Luty 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Marzec 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Kwiecień 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Maj 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Czerwiec 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Lipiec 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Sierpień 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Wrzesień 22 421,00 2 188,29 1 457,37 374,43 571,73 27 012,82 zł
Październik 22 421,00 611,07 406,92 374,43 571,73 24 385,15 zł
Listopad 22 421,00 0,00 0,00 374,43 571,73 23 367,16 zł
Grudzień 22 421,00 0,00 0,00 374,43 571,73 23 367,16 zł
Rocznie 269 052,00 20 305,68 13 523,25 4 493,16 6 860,76 314 234,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 614 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 614 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 013 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 202 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 054 zł
Ubezpieczenie rentowe 316 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 681 zł
Zaliczka na podatek 1 793 zł
Całość - kwota brutto 21 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Luty 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Marzec 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Kwiecień 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Maj 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Czerwiec 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Lipiec 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Sierpień 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Wrzesień 21 046,00 2 054,09 315,69 0,00 1 680,86 14 941,00 1 793,00 15 202,44
Październik 21 046,00 1 818,87 279,54 0,00 1 705,28 15 158,00 1 819,00 15 423,35
Listopad 21 046,00 0,00 0,00 0,00 1 894,14 16 837,00 2 020,00 17 131,42
Grudzień 21 046,00 0,00 0,00 0,00 1 894,14 16 837,00 2 020,00 17 131,42
Rocznie 252 552,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 621,30 183 301,00 1 374,00 186 508,15
Wynagrodzenie pracownika 21 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 054 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 368 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 516 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Luty 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Marzec 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Kwiecień 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Maj 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Czerwiec 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Lipiec 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Sierpień 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Wrzesień 21 046,00 2 054,09 1 367,99 0,00 536,68 25 004,76 zł
Październik 21 046,00 1 818,87 1 211,34 0,00 536,68 24 612,89 zł
Listopad 21 046,00 0,00 0,00 0,00 536,68 21 582,68 zł
Grudzień 21 046,00 0,00 0,00 0,00 536,68 21 582,68 zł
Rocznie 252 552,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 440,16 292 821,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 202 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 202 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 503 zł
Całość - kwota brutto 18 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Luty 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Marzec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Kwiecień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Maj 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Czerwiec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Lipiec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Sierpień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Wrzesień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Październik 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Listopad 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Grudzień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 722,00 2 503,00 15 900,00
Rocznie 220 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 664,00 30 036,00 190 800,00
Wynagrodzenie pracownika 18 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Luty 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Marzec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Kwiecień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Maj 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Czerwiec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Lipiec 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Sierpień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Wrzesień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Październik 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Listopad 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Grudzień 18 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 403,00 zł
Rocznie 220 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 725 zł
Zaliczka na podatek 3 909 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 3 909,00 0,00 13 534,79
Luty 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 5 709,00 0,00 11 734,79
Marzec 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 5 709,00 0,00 11 734,79
Kwiecień 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 5 709,00 0,00 11 734,79
Maj 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 5 709,00 0,00 11 734,79
Czerwiec 19 169,00 0,00 0,00 0,00 1 725,21 0,00 5 709,00 0,00 11 734,79
Lipiec 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Sierpień 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Wrzesień 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Październik 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Listopad 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Grudzień 19 169,00 176,27 72,24 0,00 1 725,21 15,08 5 625,00 0,00 11 555,20
Rocznie 230 028,00 1 057,62 433,44 0,00 20 702,52 0,00 66 204,00 0,00 141 539,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 535 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.