Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 590 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 128 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Luty 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Marzec 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Kwiecień 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Maj 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Czerwiec 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Lipiec 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Sierpień 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Wrzesień 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Październik 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Listopad 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Grudzień 2 128,00 207,69 31,92 52,14 165,26 1 586,00 0,00 1 670,99
Rocznie 25 536,00 2 492,28 383,04 625,68 0,00 19 032,00 0,00 20 051,88
Wynagrodzenie pracownika 2 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 36 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 564 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Luty 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Marzec 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Kwiecień 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Maj 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Czerwiec 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Lipiec 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Sierpień 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Wrzesień 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Październik 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Listopad 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Grudzień 2 128,00 207,69 138,32 35,54 54,27 2 563,82 zł
Rocznie 25 536,00 2 492,28 1 659,84 426,48 651,24 30 765,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 128 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 671 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 671 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 564 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 168 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 2 108 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Luty 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Marzec 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Kwiecień 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Maj 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Czerwiec 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Lipiec 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Sierpień 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Wrzesień 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Październik 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Listopad 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Grudzień 2 108,00 205,74 31,62 0,00 168,36 1 497,00 180,00 1 522,64
Rocznie 25 296,00 2 468,88 379,44 0,00 2 020,32 17 964,00 132,00 18 271,68
Wynagrodzenie pracownika 2 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Luty 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Marzec 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Kwiecień 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Maj 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Czerwiec 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Lipiec 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Sierpień 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Wrzesień 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Październik 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Listopad 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Grudzień 2 108,00 205,74 137,02 0,00 53,76 2 504,52 zł
Rocznie 25 296,00 2 468,88 1 644,24 0,00 645,12 30 054,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 523 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 523 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 1 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Luty 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Marzec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Kwiecień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Maj 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Czerwiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Lipiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Sierpień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Wrzesień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Październik 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Listopad 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Grudzień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Rocznie 22 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 664,00 3 000,00 19 080,00
Wynagrodzenie pracownika 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Luty 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Marzec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Kwiecień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Maj 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Czerwiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Lipiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Sierpień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Wrzesień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Październik 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Listopad 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Grudzień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Rocznie 22 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 594 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Luty 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Marzec 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Kwiecień 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Maj 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Czerwiec 1 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 323,10
Lipiec 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 059,51
Sierpień 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 059,51
Wrzesień 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 1,00 0,00 1 058,51
Październik 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 1,00 0,00 1 058,51
Listopad 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 1,00 0,00 1 058,51
Grudzień 1 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 1,00 0,00 1 058,51
Rocznie 19 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4,00 0,00 14 291,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 323 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.