Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie chorobowe 546 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 730 zł
Zaliczka na podatek 1 977 zł
Całość - kwota brutto 22 280 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Luty 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Marzec 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Kwiecień 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Maj 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Czerwiec 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 1 977,00 15 518,12
Lipiec 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 4 542,00 12 953,12
Sierpień 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 6 072,00 11 423,12
Wrzesień 22 280,00 2 174,53 334,20 545,86 1 730,29 18 975,00 6 072,00 11 423,12
Październik 22 280,00 734,91 112,95 545,86 1 879,77 20 636,00 6 604,00 12 402,51
Listopad 22 280,00 0,00 0,00 545,86 1 956,07 21 484,00 6 875,00 12 903,07
Grudzień 22 280,00 0,00 0,00 545,86 1 956,07 21 484,00 6 875,00 12 903,07
Rocznie 267 360,00 20 305,68 3 120,75 6 550,32 21 364,52 234 379,00 27 540,00 167 116,73
Wynagrodzenie pracownika 22 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 372 zł
Fundusz Pracy (FP) 546 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Luty 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Marzec 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Kwiecień 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Maj 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Czerwiec 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Lipiec 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Sierpień 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Wrzesień 22 280,00 2 174,53 1 448,20 372,08 568,14 26 842,95 zł
Październik 22 280,00 734,91 489,45 372,08 568,14 24 444,58 zł
Listopad 22 280,00 0,00 0,00 372,08 568,14 23 220,22 zł
Grudzień 22 280,00 0,00 0,00 372,08 568,14 23 220,22 zł
Rocznie 267 360,00 20 305,68 13 523,25 4 464,96 6 817,68 312 471,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 518 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 518 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 041 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 670 zł
Zaliczka na podatek 1 782 zł
Całość - kwota brutto 20 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Luty 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Marzec 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Kwiecień 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Maj 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Czerwiec 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Lipiec 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Sierpień 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Wrzesień 20 914,00 2 041,21 313,71 0,00 1 670,32 14 847,00 1 782,00 15 107,12
Październik 20 914,00 1 934,79 297,36 0,00 1 681,37 14 945,00 1 793,00 15 207,08
Listopad 20 914,00 0,00 0,00 0,00 1 882,26 16 731,00 2 008,00 17 024,02
Grudzień 20 914,00 0,00 0,00 0,00 1 882,26 16 731,00 2 008,00 17 024,02
Rocznie 250 968,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 478,77 182 030,00 1 361,00 185 219,20
Wynagrodzenie pracownika 20 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 041 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 512 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 848 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Luty 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Marzec 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Kwiecień 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Maj 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Czerwiec 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Lipiec 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Sierpień 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Wrzesień 20 914,00 2 041,21 1 359,41 0,00 533,30 24 847,92 zł
Październik 20 914,00 1 934,79 1 288,56 0,00 533,30 24 670,65 zł
Listopad 20 914,00 0,00 0,00 0,00 533,30 21 447,30 zł
Grudzień 20 914,00 0,00 0,00 0,00 533,30 21 447,30 zł
Rocznie 250 968,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 399,60 291 196,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 107 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 107 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 848 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 487 zł
Całość - kwota brutto 18 287 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Luty 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Marzec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Kwiecień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Maj 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Czerwiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Lipiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Sierpień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Wrzesień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Październik 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Listopad 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Grudzień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Rocznie 219 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 560,00 29 844,00 189 600,00
Wynagrodzenie pracownika 18 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Luty 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Marzec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Kwiecień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Maj 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Czerwiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Lipiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Sierpień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Wrzesień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Październik 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Listopad 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Grudzień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Rocznie 219 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 714 zł
Zaliczka na podatek 3 870 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 3 870,00 0,00 13 463,68
Luty 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 5 670,00 0,00 11 663,68
Marzec 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 5 670,00 0,00 11 663,68
Kwiecień 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 5 670,00 0,00 11 663,68
Maj 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 5 670,00 0,00 11 663,68
Czerwiec 19 048,00 0,00 0,00 0,00 1 714,32 0,00 5 670,00 0,00 11 663,68
Lipiec 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Sierpień 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Wrzesień 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Październik 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Listopad 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Grudzień 19 048,00 176,27 72,24 0,00 1 714,32 15,08 5 586,00 0,00 11 484,09
Rocznie 228 576,00 1 057,62 433,44 0,00 20 571,84 0,00 65 736,00 0,00 140 686,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 464 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.