Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie chorobowe 546 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 730 zł
Zaliczka na podatek 1 692 zł
Całość - kwota brutto 22 276 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 1 692,00 15 799,98
Luty 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 1 692,00 15 799,98
Marzec 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 1 692,00 15 799,98
Kwiecień 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 1 692,00 15 799,98
Maj 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 3 092,00 14 399,98
Czerwiec 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 4 581,00 12 910,98
Lipiec 22 276,00 2 174,14 334,14 545,76 1 729,98 18 972,00 4 581,00 12 910,98
Sierpień 22 276,00 179,37 27,57 545,76 1 937,10 21 273,00 5 139,00 14 447,20
Wrzesień 22 276,00 0,00 0,00 545,76 1 955,72 21 480,00 5 190,00 14 584,52
Październik 22 276,00 0,00 0,00 545,76 1 955,72 21 480,00 5 190,00 14 584,52
Listopad 22 276,00 0,00 0,00 545,76 1 955,72 21 480,00 5 190,00 14 584,52
Grudzień 22 276,00 0,00 0,00 545,76 1 955,72 21 480,00 5 190,00 14 584,52
Rocznie 267 312,00 15 398,35 2 366,55 6 549,12 21 869,84 239 997,00 44 921,00 176 207,14
Wynagrodzenie pracownika 22 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 372 zł
Fundusz Pracy (FP) 546 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Luty 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Marzec 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Kwiecień 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Maj 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Czerwiec 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Lipiec 22 276,00 2 174,14 1 447,94 372,01 568,04 26 838,13 zł
Sierpień 22 276,00 179,37 119,47 372,01 568,04 23 514,89 zł
Wrzesień 22 276,00 0,00 0,00 372,01 568,04 23 216,05 zł
Październik 22 276,00 0,00 0,00 372,01 568,04 23 216,05 zł
Listopad 22 276,00 0,00 0,00 372,01 568,04 23 216,05 zł
Grudzień 22 276,00 0,00 0,00 372,01 568,04 23 216,05 zł
Rocznie 267 312,00 15 398,35 10 255,05 4 464,12 6 816,48 304 246,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 041 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 670 zł
Zaliczka na podatek 1 086 zł
Całość - kwota brutto 20 911 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Luty 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Marzec 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Kwiecień 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Maj 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Czerwiec 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Lipiec 20 911,00 2 040,91 313,67 0,00 1 670,08 14 845,00 1 086,00 15 800,34
Sierpień 20 911,00 1 111,98 170,86 0,00 1 766,53 15 703,00 1 148,00 16 713,63
Wrzesień 20 911,00 0,00 0,00 0,00 1 881,99 16 729,00 1 223,00 17 806,01
Październik 20 911,00 0,00 0,00 0,00 1 881,99 16 729,00 1 223,00 17 806,01
Listopad 20 911,00 0,00 0,00 0,00 1 881,99 16 729,00 1 223,00 17 806,01
Grudzień 20 911,00 0,00 0,00 0,00 1 881,99 16 729,00 1 223,00 17 806,01
Rocznie 250 932,00 15 398,35 2 366,55 0,00 20 985,05 186 534,00 13 642,00 198 540,05
Wynagrodzenie pracownika 20 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 041 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 512 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 844 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Luty 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Marzec 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Kwiecień 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Maj 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Czerwiec 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Lipiec 20 911,00 2 040,91 1 359,22 0,00 533,23 24 844,36 zł
Sierpień 20 911,00 1 111,98 740,51 0,00 533,23 23 296,72 zł
Wrzesień 20 911,00 0,00 0,00 0,00 533,23 21 444,23 zł
Październik 20 911,00 0,00 0,00 0,00 533,23 21 444,23 zł
Listopad 20 911,00 0,00 0,00 0,00 533,23 21 444,23 zł
Grudzień 20 911,00 0,00 0,00 0,00 533,23 21 444,23 zł
Rocznie 250 932,00 15 398,35 10 255,05 0,00 6 398,76 282 984,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 844 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 487 zł
Całość - kwota brutto 18 287 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Luty 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Marzec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Kwiecień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Maj 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Czerwiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Lipiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Sierpień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Wrzesień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Październik 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Listopad 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Grudzień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 630,00 2 487,00 15 800,00
Rocznie 219 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 560,00 29 844,00 189 600,00
Wynagrodzenie pracownika 18 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Luty 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Marzec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Kwiecień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Maj 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Czerwiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Lipiec 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Sierpień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Wrzesień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Październik 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Listopad 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Grudzień 18 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 287,00 zł
Rocznie 219 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 865 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 047 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 865,00 0,00 15 800,19
Luty 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 865,00 0,00 15 800,19
Marzec 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 865,00 0,00 15 800,19
Kwiecień 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 865,00 0,00 15 800,19
Maj 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 322,00 0,00 14 343,19
Czerwiec 19 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 723,00 0,00 12 942,19
Lipiec 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Sierpień 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Wrzesień 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Październik 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Listopad 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Grudzień 19 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 644,00 0,00 12 775,99
Rocznie 228 564,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 55 369,00 0,00 167 142,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 047 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ