Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 580 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 164 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 2 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Luty 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Marzec 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Kwiecień 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Maj 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Czerwiec 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Lipiec 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Sierpień 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Wrzesień 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Październik 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Listopad 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Grudzień 2 118,00 206,72 31,77 51,89 164,49 1 578,00 83,00 1 580,13
Rocznie 25 416,00 2 480,64 381,24 622,68 1 973,88 18 936,00 996,00 18 961,56
Wynagrodzenie pracownika 2 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 552 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Luty 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Marzec 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Kwiecień 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Maj 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Czerwiec 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Lipiec 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Sierpień 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Wrzesień 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Październik 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Listopad 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Grudzień 2 118,00 206,72 137,67 35,37 54,01 2 551,77 zł
Rocznie 25 416,00 2 480,64 1 652,04 424,44 648,12 30 621,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 552 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 167 zł
Zaliczka na podatek 109 zł
Całość - kwota brutto 2 092 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Luty 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Marzec 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Kwiecień 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Maj 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Czerwiec 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Lipiec 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Sierpień 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Wrzesień 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Październik 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Listopad 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Grudzień 2 092,00 204,18 31,38 0,00 167,08 1 485,00 109,00 1 580,36
Rocznie 25 104,00 2 450,16 376,56 0,00 2 004,96 17 820,00 1 308,00 18 964,32
Wynagrodzenie pracownika 2 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Luty 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Marzec 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Kwiecień 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Maj 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Czerwiec 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Lipiec 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Sierpień 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Wrzesień 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Październik 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Listopad 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Grudzień 2 092,00 204,18 135,98 0,00 53,34 2 485,50 zł
Rocznie 25 104,00 2 450,16 1 631,76 0,00 640,08 29 826,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 1 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Luty 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Marzec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Kwiecień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Maj 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Czerwiec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Lipiec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Sierpień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Wrzesień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Październik 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Listopad 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Grudzień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 249,00 1 580,00
Rocznie 21 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 556,00 2 988,00 18 960,00
Wynagrodzenie pracownika 1 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Luty 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Marzec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Kwiecień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Maj 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Czerwiec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Lipiec 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Sierpień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Wrzesień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Październik 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Listopad 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Grudzień 1 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,00 zł
Rocznie 21 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 962 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Luty 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Marzec 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Kwiecień 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Maj 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Czerwiec 1 962,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 580,19
Lipiec 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Sierpień 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Wrzesień 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Październik 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Listopad 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Grudzień 1 962,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 334,99
Rocznie 23 544,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 491,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 962 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ