Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 542 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 719 zł
Zaliczka na podatek 1 962 zł
Całość - kwota brutto 22 138 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Luty 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Marzec 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Kwiecień 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Maj 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Czerwiec 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 1 962,00 15 421,62
Lipiec 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 4 357,00 13 026,62
Sierpień 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 6 033,00 11 350,62
Wrzesień 22 138,00 2 160,67 332,07 542,38 1 719,26 18 853,00 6 033,00 11 350,62
Październik 22 138,00 859,65 132,12 542,38 1 854,35 20 354,00 6 513,00 12 236,50
Listopad 22 138,00 0,00 0,00 542,38 1 943,61 21 346,00 6 831,00 12 821,01
Grudzień 22 138,00 0,00 0,00 542,38 1 943,61 21 346,00 6 831,00 12 821,01
Rocznie 265 656,00 20 305,68 3 120,75 6 508,56 21 214,91 232 723,00 27 156,00 166 136,10
Wynagrodzenie pracownika 22 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 439 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 370 zł
Fundusz Pracy (FP) 542 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 672 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Luty 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Marzec 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Kwiecień 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Maj 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Czerwiec 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Lipiec 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Sierpień 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Wrzesień 22 138,00 2 160,67 1 438,97 369,70 564,52 26 671,86 zł
Październik 22 138,00 859,65 572,52 369,70 564,52 24 504,39 zł
Listopad 22 138,00 0,00 0,00 369,70 564,52 23 072,22 zł
Grudzień 22 138,00 0,00 0,00 369,70 564,52 23 072,22 zł
Rocznie 265 656,00 20 305,68 13 523,25 4 436,40 6 774,24 310 695,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 138 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 422 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 422 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 672 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 028 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 660 zł
Zaliczka na podatek 1 770 zł
Całość - kwota brutto 20 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Luty 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Marzec 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Kwiecień 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Maj 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Czerwiec 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Lipiec 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Sierpień 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Wrzesień 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Październik 20 782,00 2 028,32 311,73 0,00 1 659,78 14 754,00 1 770,00 15 011,69
Listopad 20 782,00 22,48 3,45 0,00 1 868,05 16 605,00 1 993,00 16 895,42
Grudzień 20 782,00 0,00 0,00 0,00 1 870,38 16 626,00 1 995,00 16 916,50
Rocznie 249 384,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 336,23 180 771,00 1 360,00 183 928,82
Wynagrodzenie pracownika 20 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 028 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 509 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Luty 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Marzec 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Kwiecień 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Maj 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Czerwiec 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Lipiec 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Sierpień 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Wrzesień 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Październik 20 782,00 2 028,32 1 350,83 0,00 529,94 24 691,09 zł
Listopad 20 782,00 22,48 14,95 0,00 529,94 21 349,37 zł
Grudzień 20 782,00 0,00 0,00 0,00 529,94 21 311,94 zł
Rocznie 249 384,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 359,28 289 572,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 012 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 012 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 471 zł
Całość - kwota brutto 18 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Luty 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Marzec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Kwiecień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Maj 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Czerwiec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Lipiec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Sierpień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Wrzesień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Październik 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Listopad 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Grudzień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 537,00 2 471,00 15 700,00
Rocznie 218 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 444,00 29 652,00 188 400,00
Wynagrodzenie pracownika 18 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Luty 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Marzec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Kwiecień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Maj 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Czerwiec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Lipiec 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Sierpień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Wrzesień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Październik 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Listopad 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Grudzień 18 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 171,00 zł
Rocznie 218 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 704 zł
Zaliczka na podatek 3 832 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 3 832,00 0,00 13 392,48
Luty 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 5 632,00 0,00 11 592,48
Marzec 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 5 632,00 0,00 11 592,48
Kwiecień 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 5 632,00 0,00 11 592,48
Maj 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 5 632,00 0,00 11 592,48
Czerwiec 18 928,00 0,00 0,00 0,00 1 703,52 0,00 5 632,00 0,00 11 592,48
Lipiec 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Sierpień 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Wrzesień 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Październik 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Listopad 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Grudzień 18 928,00 176,27 72,24 0,00 1 703,52 15,08 5 547,00 0,00 11 413,89
Rocznie 227 136,00 1 057,62 433,44 0,00 20 442,24 0,00 65 274,00 0,00 139 838,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 392 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.