Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 099 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Luty 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Marzec 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Kwiecień 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Maj 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Czerwiec 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Lipiec 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Sierpień 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Wrzesień 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Październik 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Listopad 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Grudzień 2 099,00 204,86 31,49 51,43 163,01 1 561,00 0,00 1 648,21
Rocznie 25 188,00 2 458,32 377,88 617,16 0,00 18 732,00 0,00 19 778,52
Wynagrodzenie pracownika 2 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 529 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Luty 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Marzec 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Kwiecień 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Maj 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Czerwiec 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Lipiec 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Sierpień 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Wrzesień 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Październik 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Listopad 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Grudzień 2 099,00 204,86 136,44 35,05 53,53 2 528,88 zł
Rocznie 25 188,00 2 458,32 1 637,28 420,60 642,36 30 346,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 648 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 648 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 529 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 166 zł
Zaliczka na podatek 177 zł
Całość - kwota brutto 2 082 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Luty 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Marzec 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Kwiecień 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Maj 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Czerwiec 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Lipiec 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Sierpień 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Wrzesień 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Październik 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Listopad 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Grudzień 2 082,00 203,20 31,23 0,00 166,28 1 478,00 177,00 1 503,93
Rocznie 24 984,00 2 438,40 374,76 0,00 1 995,36 17 736,00 132,00 18 047,16
Wynagrodzenie pracownika 2 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Luty 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Marzec 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Kwiecień 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Maj 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Czerwiec 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Lipiec 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Sierpień 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Wrzesień 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Październik 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Listopad 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Grudzień 2 082,00 203,20 135,33 0,00 53,09 2 473,62 zł
Rocznie 24 984,00 2 438,40 1 623,96 0,00 637,08 29 683,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 082 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 504 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 1 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Luty 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Marzec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Kwiecień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Maj 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Czerwiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Lipiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Sierpień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Wrzesień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Październik 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Listopad 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Grudzień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Rocznie 21 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 448,00 2 964,00 18 840,00
Wynagrodzenie pracownika 1 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Luty 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Marzec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Kwiecień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Maj 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Czerwiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Lipiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Sierpień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Wrzesień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Październik 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Listopad 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Grudzień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Rocznie 21 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 574 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Luty 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Marzec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Kwiecień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Maj 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Czerwiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 303,10
Lipiec 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Sierpień 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Wrzesień 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Październik 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Listopad 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Grudzień 1 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 039,51
Rocznie 18 888,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 14 055,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.