Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie chorobowe 52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 2 104 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Luty 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Marzec 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Kwiecień 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Maj 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Czerwiec 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Lipiec 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Sierpień 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Wrzesień 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Październik 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Listopad 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Grudzień 2 104,00 205,35 31,56 51,55 163,40 1 566,00 82,00 1 570,14
Rocznie 25 248,00 2 464,20 378,72 618,60 1 960,80 18 792,00 984,00 18 841,68
Wynagrodzenie pracownika 2 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 52 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Luty 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Marzec 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Kwiecień 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Maj 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Czerwiec 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Lipiec 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Sierpień 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Wrzesień 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Październik 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Listopad 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Grudzień 2 104,00 205,35 136,76 35,14 53,65 2 534,90 zł
Rocznie 25 248,00 2 464,20 1 641,12 421,68 643,80 30 418,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 104 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 166 zł
Zaliczka na podatek 108 zł
Całość - kwota brutto 2 078 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Luty 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Marzec 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Kwiecień 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Maj 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Czerwiec 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Lipiec 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Sierpień 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Wrzesień 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Październik 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Listopad 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Grudzień 2 078,00 202,81 31,17 0,00 165,96 1 475,00 108,00 1 570,06
Rocznie 24 936,00 2 433,72 374,04 0,00 1 991,52 17 700,00 1 296,00 18 840,72
Wynagrodzenie pracownika 2 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 203 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Luty 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Marzec 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Kwiecień 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Maj 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Czerwiec 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Lipiec 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Sierpień 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Wrzesień 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Październik 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Listopad 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Grudzień 2 078,00 202,81 135,07 0,00 52,99 2 468,87 zł
Rocznie 24 936,00 2 433,72 1 620,84 0,00 635,88 29 626,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 078 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 1 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Luty 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Marzec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Kwiecień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Maj 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Czerwiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Lipiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Sierpień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Wrzesień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Październik 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Listopad 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Grudzień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,00 247,00 1 570,00
Rocznie 21 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 448,00 2 964,00 18 840,00
Wynagrodzenie pracownika 1 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Luty 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Marzec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Kwiecień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Maj 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Czerwiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Lipiec 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Sierpień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Wrzesień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Październik 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Listopad 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Grudzień 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817,00 zł
Rocznie 21 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 952 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Luty 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Marzec 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Kwiecień 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Maj 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Czerwiec 1 952,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 570,19
Lipiec 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Sierpień 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Wrzesień 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Październik 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Listopad 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Grudzień 1 952,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 324,99
Rocznie 23 424,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 17 371,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ