Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie chorobowe 539 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 708 zł
Zaliczka na podatek 1 948 zł
Całość - kwota brutto 21 996 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Luty 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Marzec 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Kwiecień 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Maj 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Czerwiec 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 1 948,00 15 324,12
Lipiec 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 4 170,00 13 102,12
Sierpień 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 5 994,00 11 278,12
Wrzesień 21 996,00 2 146,81 329,94 538,90 1 708,23 18 730,00 5 994,00 11 278,12
Październik 21 996,00 984,39 151,29 538,90 1 828,93 20 071,00 6 423,00 12 069,49
Listopad 21 996,00 0,00 0,00 538,90 1 931,14 21 207,00 6 786,00 12 739,96
Grudzień 21 996,00 0,00 0,00 538,90 1 931,14 21 207,00 6 786,00 12 739,96
Rocznie 263 952,00 20 305,68 3 120,75 6 466,80 21 065,28 231 055,00 26 769,00 165 152,49
Wynagrodzenie pracownika 21 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 367 zł
Fundusz Pracy (FP) 539 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 501 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Luty 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Marzec 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Kwiecień 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Maj 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Czerwiec 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Lipiec 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Sierpień 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Wrzesień 21 996,00 2 146,81 1 429,74 367,33 560,90 26 500,78 zł
Październik 21 996,00 984,39 655,59 367,33 560,90 24 564,21 zł
Listopad 21 996,00 0,00 0,00 367,33 560,90 22 924,23 zł
Grudzień 21 996,00 0,00 0,00 367,33 560,90 22 924,23 zł
Rocznie 263 952,00 20 305,68 13 523,25 4 407,96 6 730,80 308 919,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 996 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 324 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 324 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 501 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 015 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 649 zł
Zaliczka na podatek 1 759 zł
Całość - kwota brutto 20 649 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Luty 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Marzec 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Kwiecień 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Maj 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Czerwiec 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Lipiec 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Sierpień 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Wrzesień 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Październik 20 649,00 2 015,34 309,74 0,00 1 649,15 14 659,00 1 759,00 14 915,69
Listopad 20 649,00 152,28 23,35 0,00 1 842,60 16 379,00 1 965,00 16 665,29
Grudzień 20 649,00 0,00 0,00 0,00 1 858,41 16 519,00 1 982,00 16 808,31
Rocznie 247 788,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 192,51 179 488,00 1 347,00 182 630,50
Wynagrodzenie pracownika 20 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 015 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 506 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 533 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Luty 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Marzec 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Kwiecień 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Maj 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Czerwiec 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Lipiec 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Sierpień 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Wrzesień 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Październik 20 649,00 2 015,34 1 342,19 0,00 526,55 24 533,08 zł
Listopad 20 649,00 152,28 101,35 0,00 526,55 21 429,18 zł
Grudzień 20 649,00 0,00 0,00 0,00 526,55 21 175,55 zł
Rocznie 247 788,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 318,60 287 935,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 649 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 916 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 533 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 456 zł
Całość - kwota brutto 18 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Luty 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Marzec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Kwiecień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Maj 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Czerwiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Lipiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Sierpień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Wrzesień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Październik 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Listopad 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Grudzień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Rocznie 216 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 340,00 29 472,00 187 200,00
Wynagrodzenie pracownika 18 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Luty 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Marzec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Kwiecień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Maj 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Czerwiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Lipiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Sierpień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Wrzesień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Październik 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Listopad 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Grudzień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Rocznie 216 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 321 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 693 zł
Zaliczka na podatek 3 793 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 3 793,00 0,00 13 321,37
Luty 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 5 593,00 0,00 11 521,37
Marzec 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 5 593,00 0,00 11 521,37
Kwiecień 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 5 593,00 0,00 11 521,37
Maj 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 5 593,00 0,00 11 521,37
Czerwiec 18 807,00 0,00 0,00 0,00 1 692,63 0,00 5 593,00 0,00 11 521,37
Lipiec 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Sierpień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Wrzesień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Październik 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Listopad 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Grudzień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 1 692,63 15,08 5 509,00 0,00 11 341,78
Rocznie 225 684,00 1 057,62 433,44 0,00 20 311,56 0,00 64 812,00 0,00 138 978,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 321 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.