Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie chorobowe 539 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 708 zł
Zaliczka na podatek 1 050 zł
Całość - kwota brutto 21 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Luty 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Marzec 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Kwiecień 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Maj 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Czerwiec 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 1 050,00 16 215,83
Lipiec 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 2 709,00 14 556,83
Sierpień 21 988,00 2 146,03 329,82 538,71 1 707,61 18 723,00 4 284,00 12 981,83
Wrzesień 21 988,00 171,38 26,34 538,71 1 912,64 21 002,00 4 808,00 14 530,93
Październik 21 988,00 0,00 0,00 538,71 1 930,44 21 199,00 4 853,00 14 665,85
Listopad 21 988,00 0,00 0,00 538,71 1 930,44 21 199,00 4 853,00 14 665,85
Grudzień 21 988,00 0,00 0,00 538,71 1 930,44 21 199,00 4 853,00 14 665,85
Rocznie 263 856,00 17 339,62 2 664,90 6 464,52 21 364,84 234 383,00 32 660,00 183 362,12
Wynagrodzenie pracownika 21 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 367 zł
Fundusz Pracy (FP) 539 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Luty 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Marzec 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Kwiecień 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Maj 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Czerwiec 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Lipiec 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Sierpień 21 988,00 2 146,03 1 429,22 367,20 560,70 26 491,15 zł
Wrzesień 21 988,00 171,38 114,14 367,20 560,70 23 201,42 zł
Październik 21 988,00 0,00 0,00 367,20 560,70 22 915,90 zł
Listopad 21 988,00 0,00 0,00 367,20 560,70 22 915,90 zł
Grudzień 21 988,00 0,00 0,00 367,20 560,70 22 915,90 zł
Rocznie 263 856,00 17 339,62 11 547,90 4 406,40 6 728,40 303 878,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 216 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 015 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 649 zł
Zaliczka na podatek 1 072 zł
Całość - kwota brutto 20 645 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Luty 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Marzec 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Kwiecień 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Maj 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Czerwiec 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Lipiec 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Sierpień 20 645,00 2 014,95 309,68 0,00 1 648,83 14 656,00 1 072,00 15 599,54
Wrzesień 20 645,00 1 220,02 187,46 0,00 1 731,38 15 390,00 1 125,00 16 381,14
Październik 20 645,00 0,00 0,00 0,00 1 858,05 16 516,00 1 208,00 17 578,95
Listopad 20 645,00 0,00 0,00 0,00 1 858,05 16 516,00 1 208,00 17 578,95
Grudzień 20 645,00 0,00 0,00 0,00 1 858,05 16 516,00 1 208,00 17 578,95
Rocznie 247 740,00 17 339,62 2 664,90 0,00 20 496,17 182 186,00 13 325,00 193 914,31
Wynagrodzenie pracownika 20 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 015 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 506 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Luty 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Marzec 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Kwiecień 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Maj 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Czerwiec 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Lipiec 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Sierpień 20 645,00 2 014,95 1 341,93 0,00 526,45 24 528,33 zł
Wrzesień 20 645,00 1 220,02 812,46 0,00 526,45 23 203,93 zł
Październik 20 645,00 0,00 0,00 0,00 526,45 21 171,45 zł
Listopad 20 645,00 0,00 0,00 0,00 526,45 21 171,45 zł
Grudzień 20 645,00 0,00 0,00 0,00 526,45 21 171,45 zł
Rocznie 247 740,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 317,40 282 944,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 645 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 456 zł
Całość - kwota brutto 18 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Luty 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Marzec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Kwiecień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Maj 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Czerwiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Lipiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Sierpień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Wrzesień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Październik 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Listopad 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Grudzień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 445,00 2 456,00 15 600,00
Rocznie 216 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 340,00 29 472,00 187 200,00
Wynagrodzenie pracownika 18 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Luty 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Marzec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Kwiecień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Maj 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Czerwiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Lipiec 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Sierpień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Wrzesień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Październik 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Listopad 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Grudzień 18 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 056,00 zł
Rocznie 216 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 793 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 793,00 0,00 15 014,00
Luty 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 593,00 0,00 13 214,00
Marzec 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 593,00 0,00 13 214,00
Kwiecień 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 593,00 0,00 13 214,00
Maj 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 593,00 0,00 13 214,00
Czerwiec 18 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 593,00 0,00 13 214,00
Lipiec 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Sierpień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Wrzesień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Październik 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Listopad 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Grudzień 18 807,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 509,00 0,00 13 034,41
Rocznie 225 684,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 64 812,00 0,00 159 290,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 014 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.