Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 560 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 085 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Luty 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Marzec 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Kwiecień 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Maj 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Czerwiec 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Lipiec 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Sierpień 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Wrzesień 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Październik 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Listopad 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Grudzień 2 085,00 203,50 31,28 51,08 0,00 1 549,00 0,00 1 799,14
Rocznie 25 020,00 2 442,00 375,36 612,96 0,00 18 588,00 0,00 21 589,68
Wynagrodzenie pracownika 2 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 512 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Luty 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Marzec 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Kwiecień 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Maj 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Czerwiec 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Lipiec 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Sierpień 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Wrzesień 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Październik 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Listopad 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Grudzień 2 085,00 203,50 135,53 34,82 53,17 2 512,02 zł
Rocznie 25 020,00 2 442,00 1 626,36 417,84 638,04 30 144,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 085 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 799 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 799 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 512 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 107 zł
Całość - kwota brutto 2 064 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Luty 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Marzec 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Kwiecień 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Maj 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Czerwiec 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Lipiec 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Sierpień 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Wrzesień 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Październik 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Listopad 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Grudzień 2 064,00 201,45 30,96 0,00 164,84 1 465,00 107,00 1 559,75
Rocznie 24 768,00 2 417,40 371,52 0,00 1 978,08 17 580,00 1 284,00 18 717,00
Wynagrodzenie pracownika 2 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 452 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Luty 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Marzec 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Kwiecień 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Maj 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Czerwiec 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Lipiec 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Sierpień 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Wrzesień 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Październik 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Listopad 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Grudzień 2 064,00 201,45 134,16 0,00 52,63 2 452,24 zł
Rocznie 24 768,00 2 417,40 1 609,92 0,00 631,56 29 426,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 452 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Całość - kwota brutto 1 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Luty 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Marzec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Kwiecień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Maj 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Czerwiec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Lipiec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Sierpień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Wrzesień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Październik 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Listopad 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Grudzień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 246,00 1 560,00
Rocznie 21 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 340,00 2 952,00 18 720,00
Wynagrodzenie pracownika 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Luty 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Marzec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Kwiecień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Maj 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Czerwiec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Lipiec 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Sierpień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Wrzesień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Październik 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Listopad 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Grudzień 1 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,00 zł
Rocznie 21 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 560 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Luty 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Marzec 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Kwiecień 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Maj 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Czerwiec 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00
Lipiec 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Sierpień 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Wrzesień 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Październik 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Listopad 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Grudzień 1 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 296,41
Rocznie 18 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 138,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 560 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.