Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 143 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Luty 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Marzec 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Kwiecień 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Maj 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Czerwiec 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Lipiec 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Sierpień 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Wrzesień 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Październik 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Listopad 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Grudzień 143,00 13,96 2,15 3,50 11,11 0,00 0,00 112,28
Rocznie 1 716,00 167,52 25,80 42,00 0,00 0,00 0,00 1 347,36
Wynagrodzenie pracownika 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 172 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Luty 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Marzec 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Kwiecień 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Maj 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Czerwiec 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Lipiec 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Sierpień 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Wrzesień 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Październik 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Listopad 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Grudzień 143,00 13,96 9,30 2,39 3,64 172,29 zł
Rocznie 1 716,00 167,52 111,60 28,68 43,68 2 067,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 143 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 112 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 112 zł netto poniesie łączny koszt równy 172 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 13 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Całość - kwota brutto 163 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Luty 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Marzec 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Kwiecień 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Maj 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Czerwiec 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Lipiec 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Sierpień 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Wrzesień 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Październik 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Listopad 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Grudzień 163,00 15,91 2,45 0,00 13,02 116,00 14,00 117,70
Rocznie 1 956,00 190,92 29,40 0,00 156,24 1 392,00 12,00 1 412,40
Wynagrodzenie pracownika 163 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Luty 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Marzec 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Kwiecień 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Maj 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Czerwiec 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Lipiec 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Sierpień 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Wrzesień 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Październik 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Listopad 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Grudzień 163,00 15,91 10,60 0,00 4,15 193,66 zł
Rocznie 1 956,00 190,92 127,20 0,00 49,80 2 323,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 163 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 118 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 118 zł netto poniesie łączny koszt równy 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Całość - kwota brutto 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Luty 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Marzec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Kwiecień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Maj 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Czerwiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Lipiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Sierpień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Wrzesień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Październik 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Listopad 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Grudzień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Rocznie 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 300,00 1 440,00
Wynagrodzenie pracownika 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Luty 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Marzec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Kwiecień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Maj 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Czerwiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Lipiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Sierpień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Wrzesień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Październik 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Listopad 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Grudzień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Rocznie 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 124 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Luty 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Marzec 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Kwiecień 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Maj 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Czerwiec 124,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -146,90
Lipiec 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Sierpień 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Wrzesień 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Październik 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Listopad 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Grudzień 124,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -410,49
Rocznie 1 488,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -3 344,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -147 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.