Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Luty 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Marzec 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Kwiecień 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Maj 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Czerwiec 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Lipiec 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Sierpień 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Wrzesień 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Październik 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Listopad 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Grudzień 139,00 13,57 2,09 3,41 0,00 0,00 0,00 119,93
Rocznie 1 668,00 162,84 25,08 40,92 0,00 0,00 0,00 1 439,16
Wynagrodzenie pracownika 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Luty 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Marzec 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Kwiecień 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Maj 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Czerwiec 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Lipiec 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Sierpień 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Wrzesień 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Październik 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Listopad 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Grudzień 139,00 13,57 9,04 2,32 3,55 167,48 zł
Rocznie 1 668,00 162,84 108,48 27,84 42,60 2 009,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 13 zł
Zaliczka na podatek 8 zł
Całość - kwota brutto 159 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Luty 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Marzec 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Kwiecień 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Maj 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Czerwiec 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Lipiec 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Sierpień 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Wrzesień 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Październik 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Listopad 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Grudzień 159,00 15,52 2,39 0,00 12,70 113,00 8,00 120,39
Rocznie 1 908,00 186,24 28,68 0,00 152,40 1 356,00 96,00 1 444,68
Wynagrodzenie pracownika 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 16 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 189 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Luty 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Marzec 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Kwiecień 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Maj 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Czerwiec 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Lipiec 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Sierpień 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Wrzesień 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Październik 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Listopad 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Grudzień 159,00 15,52 10,34 0,00 4,06 188,92 zł
Rocznie 1 908,00 186,24 124,08 0,00 48,72 2 267,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 159 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 189 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Całość - kwota brutto 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Luty 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Marzec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Kwiecień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Maj 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Czerwiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Lipiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Sierpień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Wrzesień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Październik 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Listopad 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Grudzień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 25,00 120,00
Rocznie 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 300,00 1 440,00
Wynagrodzenie pracownika 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Luty 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Marzec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Kwiecień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Maj 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Czerwiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Lipiec 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Sierpień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Wrzesień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Październik 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Listopad 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Grudzień 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 zł
Rocznie 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Luty 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Marzec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Kwiecień 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Maj 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Czerwiec 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Lipiec 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Sierpień 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Wrzesień 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Październik 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Listopad 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Grudzień 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 -143,59
Rocznie 1 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 120 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ