Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie chorobowe 535 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 697 zł
Zaliczka na podatek 1 933 zł
Całość - kwota brutto 21 854 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Luty 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Marzec 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Kwiecień 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Maj 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Czerwiec 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 1 933,00 15 227,62
Lipiec 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 3 984,00 13 176,62
Sierpień 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 5 955,00 11 205,62
Wrzesień 21 854,00 2 132,95 327,81 535,42 1 697,20 18 608,00 5 955,00 11 205,62
Październik 21 854,00 1 109,13 170,46 535,42 1 803,51 19 789,00 6 332,00 11 903,48
Listopad 21 854,00 0,00 0,00 535,42 1 918,67 21 069,00 6 742,00 12 657,91
Grudzień 21 854,00 0,00 0,00 535,42 1 918,67 21 069,00 6 742,00 12 657,91
Rocznie 262 248,00 20 305,68 3 120,75 6 425,04 20 915,65 229 399,00 26 392,00 164 172,88
Wynagrodzenie pracownika 21 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 421 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 365 zł
Fundusz Pracy (FP) 535 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Luty 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Marzec 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Kwiecień 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Maj 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Czerwiec 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Lipiec 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Sierpień 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Wrzesień 21 854,00 2 132,95 1 420,51 364,96 557,27 26 329,69 zł
Październik 21 854,00 1 109,13 738,66 364,96 557,27 24 624,02 zł
Listopad 21 854,00 0,00 0,00 364,96 557,27 22 776,23 zł
Grudzień 21 854,00 0,00 0,00 364,96 557,27 22 776,23 zł
Rocznie 262 248,00 20 305,68 13 523,25 4 379,52 6 687,24 307 143,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 228 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 639 zł
Zaliczka na podatek 1 748 zł
Całość - kwota brutto 20 517 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Luty 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Marzec 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Kwiecień 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Maj 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Czerwiec 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Lipiec 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Sierpień 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Wrzesień 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Październik 20 517,00 2 002,46 307,76 0,00 1 638,61 14 565,00 1 748,00 14 820,37
Listopad 20 517,00 281,08 43,15 0,00 1 817,35 16 154,00 1 938,00 16 436,94
Grudzień 20 517,00 0,00 0,00 0,00 1 846,53 16 414,00 1 970,00 16 700,79
Rocznie 246 204,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 049,98 178 218,00 1 334,00 181 341,43
Wynagrodzenie pracownika 20 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 503 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Luty 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Marzec 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Kwiecień 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Maj 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Czerwiec 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Lipiec 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Sierpień 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Wrzesień 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Październik 20 517,00 2 002,46 1 333,61 0,00 523,19 24 376,26 zł
Listopad 20 517,00 281,08 187,15 0,00 523,19 21 508,42 zł
Grudzień 20 517,00 0,00 0,00 0,00 523,19 21 040,19 zł
Rocznie 246 204,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 278,28 286 311,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 440 zł
Całość - kwota brutto 17 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Luty 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Marzec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Kwiecień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Maj 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Czerwiec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Lipiec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Sierpień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Wrzesień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Październik 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Listopad 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Grudzień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 2 440,00 15 500,00
Rocznie 215 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 224,00 29 280,00 186 000,00
Wynagrodzenie pracownika 17 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Luty 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Marzec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Kwiecień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Maj 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Czerwiec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Lipiec 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Sierpień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Wrzesień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Październik 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Listopad 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Grudzień 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 940,00 zł
Rocznie 215 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 682 zł
Zaliczka na podatek 3 755 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 3 755,00 0,00 13 250,17
Luty 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 5 555,00 0,00 11 450,17
Marzec 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 5 555,00 0,00 11 450,17
Kwiecień 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 5 555,00 0,00 11 450,17
Maj 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 5 555,00 0,00 11 450,17
Czerwiec 18 687,00 0,00 0,00 0,00 1 681,83 0,00 5 555,00 0,00 11 450,17
Lipiec 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Sierpień 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Wrzesień 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Październik 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Listopad 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Grudzień 18 687,00 176,27 72,24 0,00 1 681,83 15,08 5 470,00 0,00 11 271,58
Rocznie 224 244,00 1 057,62 433,44 0,00 20 181,96 0,00 64 350,00 0,00 138 130,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 250 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.