Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 550 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 202 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 071 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Luty 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Marzec 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Kwiecień 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Maj 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Czerwiec 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Lipiec 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Sierpień 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Wrzesień 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Październik 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Listopad 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Grudzień 2 071,00 202,13 31,07 50,74 0,00 1 537,00 0,00 1 787,06
Rocznie 24 852,00 2 425,56 372,84 608,88 0,00 18 444,00 0,00 21 444,72
Wynagrodzenie pracownika 2 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 202 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 35 zł
Fundusz Pracy (FP) 51 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Luty 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Marzec 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Kwiecień 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Maj 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Czerwiec 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Lipiec 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Sierpień 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Wrzesień 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Październik 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Listopad 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Grudzień 2 071,00 202,13 134,62 34,59 52,81 2 495,15 zł
Rocznie 24 852,00 2 425,56 1 615,44 415,08 633,72 29 941,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 071 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 787 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 787 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 164 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 2 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Luty 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Marzec 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Kwiecień 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Maj 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Czerwiec 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Lipiec 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Sierpień 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Wrzesień 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Październik 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Listopad 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Grudzień 2 051,00 200,18 30,77 0,00 163,80 1 456,00 106,00 1 550,25
Rocznie 24 612,00 2 402,16 369,24 0,00 1 965,60 17 472,00 1 272,00 18 603,00
Wynagrodzenie pracownika 2 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 437 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Luty 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Marzec 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Kwiecień 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Maj 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Czerwiec 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Lipiec 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Sierpień 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Wrzesień 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Październik 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Listopad 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Grudzień 2 051,00 200,18 133,32 0,00 52,30 2 436,80 zł
Rocznie 24 612,00 2 402,16 1 599,84 0,00 627,60 29 241,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 437 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 1 794 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Luty 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Marzec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Kwiecień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Maj 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Czerwiec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Lipiec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Sierpień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Wrzesień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Październik 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Listopad 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Grudzień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 244,00 1 550,00
Rocznie 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00 2 928,00 18 600,00
Wynagrodzenie pracownika 1 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Luty 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Marzec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Kwiecień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Maj 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Czerwiec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Lipiec 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Sierpień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Wrzesień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Październik 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Listopad 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Grudzień 1 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794,00 zł
Rocznie 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Luty 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Marzec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Kwiecień 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Maj 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Czerwiec 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,00
Lipiec 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Sierpień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Wrzesień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Październik 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Listopad 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Grudzień 1 550,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 286,41
Rocznie 18 600,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 018,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 550 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.