Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie chorobowe 532 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 686 zł
Zaliczka na podatek 1 918 zł
Całość - kwota brutto 21 713 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Luty 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Marzec 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Kwiecień 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Maj 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Czerwiec 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 1 918,00 15 131,89
Lipiec 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 3 799,00 13 250,89
Sierpień 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 5 916,00 11 133,89
Wrzesień 21 713,00 2 119,19 325,70 531,97 1 686,25 18 486,00 5 916,00 11 133,89
Październik 21 713,00 1 232,97 189,45 531,97 1 778,27 19 509,00 6 243,00 11 737,34
Listopad 21 713,00 0,00 0,00 531,97 1 906,29 20 931,00 6 698,00 12 576,74
Grudzień 21 713,00 0,00 0,00 531,97 1 906,29 20 931,00 6 698,00 12 576,74
Rocznie 260 556,00 20 305,68 3 120,75 6 383,64 20 767,10 227 745,00 26 011,00 163 200,83
Wynagrodzenie pracownika 21 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 363 zł
Fundusz Pracy (FP) 532 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Luty 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Marzec 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Kwiecień 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Maj 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Czerwiec 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Lipiec 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Sierpień 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Wrzesień 21 713,00 2 119,19 1 411,35 362,61 553,68 26 159,83 zł
Październik 21 713,00 1 232,97 821,10 362,61 553,68 24 683,36 zł
Listopad 21 713,00 0,00 0,00 362,61 553,68 22 629,29 zł
Grudzień 21 713,00 0,00 0,00 362,61 553,68 22 629,29 zł
Rocznie 260 556,00 20 305,68 13 523,25 4 351,32 6 644,16 305 380,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 132 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 132 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 990 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 628 zł
Zaliczka na podatek 1 737 zł
Całość - kwota brutto 20 385 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Luty 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Marzec 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Kwiecień 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Maj 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Czerwiec 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Lipiec 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Sierpień 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Wrzesień 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Październik 20 385,00 1 989,58 305,78 0,00 1 628,07 14 472,00 1 737,00 14 724,93
Listopad 20 385,00 409,88 62,95 0,00 1 792,10 15 930,00 1 912,00 16 208,47
Grudzień 20 385,00 0,00 0,00 0,00 1 834,65 16 308,00 1 957,00 16 593,39
Rocznie 244 620,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 907,45 176 958,00 1 332,00 180 051,16
Wynagrodzenie pracownika 20 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 990 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 499 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 219 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Luty 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Marzec 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Kwiecień 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Maj 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Czerwiec 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Lipiec 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Sierpień 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Wrzesień 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Październik 20 385,00 1 989,58 1 325,03 0,00 519,82 24 219,43 zł
Listopad 20 385,00 409,88 272,95 0,00 519,82 21 587,65 zł
Grudzień 20 385,00 0,00 0,00 0,00 519,82 20 904,82 zł
Rocznie 244 620,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 237,84 284 686,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 725 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 725 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 219 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 424 zł
Całość - kwota brutto 17 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Luty 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Marzec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Kwiecień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Maj 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Czerwiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Lipiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Sierpień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Wrzesień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Październik 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Listopad 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Grudzień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Rocznie 213 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 108,00 29 088,00 184 800,00
Wynagrodzenie pracownika 17 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Luty 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Marzec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Kwiecień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Maj 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Czerwiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Lipiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Sierpień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Wrzesień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Październik 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Listopad 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Grudzień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Rocznie 213 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 671 zł
Zaliczka na podatek 3 716 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 3 716,00 0,00 13 179,06
Luty 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 5 516,00 0,00 11 379,06
Marzec 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 5 516,00 0,00 11 379,06
Kwiecień 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 5 516,00 0,00 11 379,06
Maj 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 5 516,00 0,00 11 379,06
Czerwiec 18 566,00 0,00 0,00 0,00 1 670,94 0,00 5 516,00 0,00 11 379,06
Lipiec 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Sierpień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Wrzesień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Październik 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Listopad 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Grudzień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 1 670,94 15,08 5 432,00 0,00 11 199,47
Rocznie 222 792,00 1 057,62 433,44 0,00 20 051,28 0,00 63 888,00 0,00 137 271,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 179 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.