Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 118 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie chorobowe 532 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 686 zł
Zaliczka na podatek 1 031 zł
Całość - kwota brutto 21 705 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Luty 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Marzec 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Kwiecień 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Maj 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Czerwiec 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 1 031,00 16 012,61
Lipiec 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 2 434,00 14 609,61
Sierpień 21 705,00 2 118,41 325,58 531,77 1 685,63 18 479,00 4 228,00 12 815,61
Wrzesień 21 705,00 392,34 60,26 531,77 1 864,86 20 471,00 4 686,00 14 169,77
Październik 21 705,00 0,00 0,00 531,77 1 905,59 20 923,00 4 790,00 14 477,64
Listopad 21 705,00 0,00 0,00 531,77 1 905,59 20 923,00 4 790,00 14 477,64
Grudzień 21 705,00 0,00 0,00 531,77 1 905,59 20 923,00 4 790,00 14 477,64
Rocznie 260 460,00 17 339,62 2 664,90 6 381,24 21 066,67 231 072,00 31 904,00 181 103,57
Wynagrodzenie pracownika 21 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 118 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 362 zł
Fundusz Pracy (FP) 532 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Luty 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Marzec 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Kwiecień 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Maj 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Czerwiec 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Lipiec 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Sierpień 21 705,00 2 118,41 1 410,83 362,47 553,48 26 150,19 zł
Wrzesień 21 705,00 392,34 261,26 362,47 553,48 23 274,55 zł
Październik 21 705,00 0,00 0,00 362,47 553,48 22 620,95 zł
Listopad 21 705,00 0,00 0,00 362,47 553,48 22 620,95 zł
Grudzień 21 705,00 0,00 0,00 362,47 553,48 22 620,95 zł
Rocznie 260 460,00 17 339,62 11 547,90 4 349,64 6 641,76 300 338,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 705 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 013 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 989 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 628 zł
Zaliczka na podatek 1 058 zł
Całość - kwota brutto 20 381 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Luty 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Marzec 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Kwiecień 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Maj 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Czerwiec 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Lipiec 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Sierpień 20 381,00 1 989,19 305,72 0,00 1 627,75 14 469,00 1 058,00 15 400,34
Wrzesień 20 381,00 1 426,10 219,14 0,00 1 686,22 14 989,00 1 096,00 15 953,54
Październik 20 381,00 0,00 0,00 0,00 1 834,29 16 305,00 1 192,00 17 354,71
Listopad 20 381,00 0,00 0,00 0,00 1 834,29 16 305,00 1 192,00 17 354,71
Grudzień 20 381,00 0,00 0,00 0,00 1 834,29 16 305,00 1 192,00 17 354,71
Rocznie 244 572,00 17 339,62 2 664,90 0,00 20 211,09 179 656,00 13 136,00 191 220,39
Wynagrodzenie pracownika 20 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 989 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 499 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 215 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Luty 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Marzec 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Kwiecień 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Maj 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Czerwiec 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Lipiec 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Sierpień 20 381,00 1 989,19 1 324,77 0,00 519,71 24 214,67 zł
Wrzesień 20 381,00 1 426,10 949,74 0,00 519,71 23 276,55 zł
Październik 20 381,00 0,00 0,00 0,00 519,71 20 900,71 zł
Listopad 20 381,00 0,00 0,00 0,00 519,71 20 900,71 zł
Grudzień 20 381,00 0,00 0,00 0,00 519,71 20 900,71 zł
Rocznie 244 572,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 236,52 279 696,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 381 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 215 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 424 zł
Całość - kwota brutto 17 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Luty 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Marzec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Kwiecień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Maj 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Czerwiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Lipiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Sierpień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Wrzesień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Październik 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Listopad 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Grudzień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 259,00 2 424,00 15 400,00
Rocznie 213 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 108,00 29 088,00 184 800,00
Wynagrodzenie pracownika 17 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Luty 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Marzec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Kwiecień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Maj 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Czerwiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Lipiec 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Sierpień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Wrzesień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Październik 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Listopad 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Grudzień 17 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 824,00 zł
Rocznie 213 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 716 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 716,00 0,00 14 850,00
Luty 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,00 0,00 13 050,00
Marzec 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,00 0,00 13 050,00
Kwiecień 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,00 0,00 13 050,00
Maj 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,00 0,00 13 050,00
Czerwiec 18 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,00 0,00 13 050,00
Lipiec 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Sierpień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Wrzesień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Październik 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Listopad 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Grudzień 18 566,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 432,00 0,00 12 870,41
Rocznie 222 792,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 63 888,00 0,00 157 322,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 850 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.