Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 540 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 057 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Luty 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Marzec 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Kwiecień 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Maj 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Czerwiec 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Lipiec 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Sierpień 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Wrzesień 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Październik 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Listopad 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Grudzień 2 057,00 200,76 30,86 50,40 0,00 1 525,00 0,00 1 774,98
Rocznie 24 684,00 2 409,12 370,32 604,80 0,00 18 300,00 0,00 21 299,76
Wynagrodzenie pracownika 2 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 478 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Luty 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Marzec 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Kwiecień 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Maj 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Czerwiec 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Lipiec 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Sierpień 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Wrzesień 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Październik 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Listopad 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Grudzień 2 057,00 200,76 133,71 34,35 52,46 2 478,28 zł
Rocznie 24 684,00 2 409,12 1 604,52 412,20 629,52 29 739,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 057 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 775 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 775 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 478 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 2 038 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Luty 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Marzec 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Kwiecień 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Maj 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Czerwiec 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Lipiec 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Sierpień 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Wrzesień 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Październik 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Listopad 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Grudzień 2 038,00 198,91 30,57 0,00 162,77 1 447,00 106,00 1 539,75
Rocznie 24 456,00 2 386,92 366,84 0,00 1 953,24 17 364,00 1 272,00 18 477,00
Wynagrodzenie pracownika 2 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Luty 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Marzec 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Kwiecień 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Maj 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Czerwiec 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Lipiec 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Sierpień 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Wrzesień 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Październik 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Listopad 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Grudzień 2 038,00 198,91 132,47 0,00 51,97 2 421,35 zł
Rocznie 24 456,00 2 386,92 1 589,64 0,00 623,64 29 056,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 038 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 1 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Luty 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Marzec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Kwiecień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Maj 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Czerwiec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Lipiec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Sierpień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Wrzesień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Październik 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Listopad 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Grudzień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 242,00 1 540,00
Rocznie 21 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 112,00 2 904,00 18 480,00
Wynagrodzenie pracownika 1 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Luty 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Marzec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Kwiecień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Maj 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Czerwiec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Lipiec 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Sierpień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Wrzesień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Październik 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Listopad 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Grudzień 1 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782,00 zł
Rocznie 21 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 540 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Luty 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Marzec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Kwiecień 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Maj 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Czerwiec 1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00
Lipiec 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Sierpień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Wrzesień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Październik 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Listopad 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Grudzień 1 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 276,41
Rocznie 18 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 540 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.