Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 159 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 043 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Luty 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Marzec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Kwiecień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Maj 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Czerwiec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Lipiec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Sierpień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Wrzesień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Październik 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Listopad 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Grudzień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 158,66 1 513,00 0,00 1 604,24
Rocznie 24 516,00 2 392,80 367,80 600,60 0,00 18 156,00 0,00 19 250,88
Wynagrodzenie pracownika 2 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Luty 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Marzec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Kwiecień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Maj 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Czerwiec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Lipiec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Sierpień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Wrzesień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Październik 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Listopad 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Grudzień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Rocznie 24 516,00 2 392,80 1 593,60 409,44 625,08 29 536,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 043 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 604 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 604 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 162 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 2 029 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Luty 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Marzec 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Kwiecień 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Maj 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Czerwiec 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Lipiec 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Sierpień 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Wrzesień 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Październik 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Listopad 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Grudzień 2 029,00 198,03 30,44 0,00 162,05 1 440,00 173,00 1 465,68
Rocznie 24 348,00 2 376,36 365,28 0,00 1 944,60 17 280,00 132,00 17 588,16
Wynagrodzenie pracownika 2 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 411 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Luty 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Marzec 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Kwiecień 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Maj 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Czerwiec 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Lipiec 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Sierpień 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Wrzesień 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Październik 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Listopad 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Grudzień 2 029,00 198,03 131,89 0,00 51,74 2 410,66 zł
Rocznie 24 348,00 2 376,36 1 582,68 0,00 620,88 28 927,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 029 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 466 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 466 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 411 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 1 771 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Luty 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Marzec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Kwiecień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Maj 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Czerwiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Lipiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Sierpień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Wrzesień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Październik 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Listopad 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Grudzień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Rocznie 21 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 004,00 2 892,00 18 360,00
Wynagrodzenie pracownika 1 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Luty 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Marzec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Kwiecień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Maj 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Czerwiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Lipiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Sierpień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Wrzesień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Październik 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Listopad 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Grudzień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Rocznie 21 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 534 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Luty 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Marzec 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Kwiecień 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Maj 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Czerwiec 1 534,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 263,10
Lipiec 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Sierpień 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Wrzesień 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Październik 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Listopad 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Grudzień 1 534,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 999,51
Rocznie 18 408,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 575,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 263 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.