Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 043 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Luty 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Marzec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Kwiecień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Maj 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Czerwiec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Lipiec 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Sierpień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Wrzesień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Październik 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Listopad 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Grudzień 2 043,00 199,40 30,65 50,05 0,00 1 513,00 0,00 1 762,90
Rocznie 24 516,00 2 392,80 367,80 600,60 0,00 18 156,00 0,00 21 154,80
Wynagrodzenie pracownika 2 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Luty 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Marzec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Kwiecień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Maj 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Czerwiec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Lipiec 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Sierpień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Wrzesień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Październik 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Listopad 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Grudzień 2 043,00 199,40 132,80 34,12 52,09 2 461,41 zł
Rocznie 24 516,00 2 392,80 1 593,60 409,44 625,08 29 536,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 043 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 763 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 162 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Całość - kwota brutto 2 025 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Luty 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Marzec 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Kwiecień 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Maj 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Czerwiec 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Lipiec 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Sierpień 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Wrzesień 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Październik 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Listopad 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Grudzień 2 025,00 197,64 30,38 0,00 161,73 1 438,00 105,00 1 530,25
Rocznie 24 300,00 2 371,68 364,56 0,00 1 940,76 17 256,00 1 260,00 18 363,00
Wynagrodzenie pracownika 2 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 406 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Luty 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Marzec 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Kwiecień 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Maj 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Czerwiec 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Lipiec 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Sierpień 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Wrzesień 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Październik 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Listopad 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Grudzień 2 025,00 197,64 131,63 0,00 51,64 2 405,91 zł
Rocznie 24 300,00 2 371,68 1 579,56 0,00 619,68 28 870,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 406 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 1 771 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Luty 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Marzec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Kwiecień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Maj 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Czerwiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Lipiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Sierpień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Wrzesień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Październik 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Listopad 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Grudzień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417,00 241,00 1 530,00
Rocznie 21 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 004,00 2 892,00 18 360,00
Wynagrodzenie pracownika 1 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Luty 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Marzec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Kwiecień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Maj 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Czerwiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Lipiec 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Sierpień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Wrzesień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Październik 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Listopad 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Grudzień 1 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771,00 zł
Rocznie 21 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Luty 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Marzec 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Kwiecień 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Maj 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Czerwiec 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00
Lipiec 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Sierpień 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Wrzesień 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Październik 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Listopad 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Grudzień 1 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 266,41
Rocznie 18 360,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 778,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 530 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.